Gebyrbombe tages af bordet
Københavns Kommune agtede at opkræve et større millionbeløb for idrætsforeningernes brug af faciliteter

Man kan kalde det brugerbetaling. Eller gebyr. Københavns Kommunes forsøgte med ”sproglig fløde” at få en spareøvelse til at glide nemmere ned ved at kalde det for et ”effektiviseringsforslag”. Det var under alle omstændigheder dette effektiviseringsforslag, der var til 1. behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. marts.
Allerede i november-december sidste år havde DBU København, DGI Storkøbenhavn og Idrætsforum København og i alt 22 idrætsforeninger gjort indsigelser. Beregninger fra kommunen viste, at gebyret med ikrafttræden pr.1. juli ville resultere i en indtægt på 7 million kr. allerede i år samt 12 millioner hvert af de følgende år frem til 2022.
Idrætsforeningerne er helt på det rene med, at Københavns Kommune i første omgang er uden skyld i, at Kultur- og Fritidsudvalget får reduceret sit budget med 21 mio. kr. i år. Kommunen skal imødekomme et sparekrav, som den er pålagt af Christiansborg- politikerne.
Borgerrepræsentationen havde tidligere besluttet effektiviseringer på området, mens de resterende midler skulle findes via gebyrer på faciliteter.
For eksempel skulle en times brug af en idrætshal, en kunstgræs- eller græsbane og et svømmebassin koste 40 kroner, en gymnastiksal og en tennisbane 20 kroner, en badmintonbane og et bordtennisbord 10 kroner. Det med den ”lille tier” for bordet, vender vi tilbage til.
– Gebyrmodellen er en gammel beslutning. Men helt ærligt, så havde vi ikke helt overblik over konsekvenserne. Derfor har vi naturligvis taget indsigelserne dybt alvorligt, siger Jonas Bjørn Jensen, socialdemokratisk medlem af Borgerrepræsentationen og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

Ikke partipolitik
Jonas Bjørn Jensen fortæller, at det er et enigt Kultur- og Fritidsudvalg der på mødet den 13. marts besluttede at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg: – Der er intet partipolitisk i det her.
Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (ALT) og Jonas Bjørn Jensen er de politiske repræsentanter, idrætsforeninger udpeger to medlemmer og kultur- og fritidsforvaltningens direktør Mette Touborg og fritidschef Mads Kamp Hansen er de to sidste medlemmer af det hurtigt arbejdende udvalg.
– Vi arbejder med at komme med et bud til den endelige model så hurtigt som muligt. Helst i god tid, inden det oprindelige forslag skulle træde i kraft 1. juli. Jeg forventer, at det sker allersenest i maj. Ellers har vi en ny situation. Men jeg er fortrøstningsfuld, siger Jonas Bjørn Jensen.
– Som sagt så tager vi indsigelserne meget alvorligt. Vi er pålagt at spare, men det skal gerne være på en måde, at det ikke går ud over børn og unge, siger Jonas Bjørn Jensen.
Det politiske udgangspunkt er, at foreninger med en overvægt af børn og unge holdes skadefri, og derudover er det tanken, at ingen skal betale over 25 kroner pr. medlem om året. Der er dog noget som falder uden for – det kan for eksempel være rene voksenforeninger og lukkede fodboldhold, som så kommer til at betale mere. Vi skal dog finde en model, som alle kan leve med, siger Jonas Bjørn Jensen.
Lars Sørensen fra Hovedstadens Svømmeklub har ligesom mange andre idrætsledere forståelse for, at Københavns Kommune er underlagt regeringens omprioriteringsbidrag: – Derfor er den nemmeste metode formentlig, at man i stedet for at opkræve gebyrer skærer i medlemstilskuddene. Det kan også være med til at spare mange administrations- og arbejdstimer blandt de frivillige, som en et gebyr eller en afgift vil kræve.

Den ”lille tier”
En tier for at have retten til en times bordtennis lyder ikke af meget. Men tag nu for eksempel Brønshøj Bordtennis, der spiller i Grøndal Multicenter. Her er der 10 borde. Klubben har åbent alle syv dage. Mandag-torsdag fra kl. 7-23, fredag 7-22, lørdag-søndag og helligdage fra kl. 9-18.
Bortset fra 4 timer om ugen benytter Brønshøj Bordtennis lokalet hele tiden – i alt 93 timer om ugen, hvilket giver en gebyrbombe på 483.600 kroner om året.
Hvorfor Brønshøj Bordtennis ifølge det oprindelige plan skulle opkræves 10 kroner pr. bord, når man selv ejer bordene, virker besynderligt. Det ville have givet mere mening, hvis der var tale om lokaleleje.
Brønshøj Bordtennis har 226 medlemmer, heraf er 45 ungdomsmedlemmer, mens 114 er 60+-medlemmer.
Formand John Kjær fra Brønshøj Bordtennis glæder sig over, at den oprindelige ”bordbombe” er afmonteret, men han er stadig bekymret for sine mange ældre medlemmer:
– Hvad med vores 60+-medlemmer? Kommunen gør meget ud af, at vores ældre medborgere skal være aktive. Tænk på hvad de sparer kommunen for – færre plejehjemspladser og hospitalsindlæggelser. Netop bordtennis har vist sig at være en af de allerbedste idrætsgrene for ældre, fordi det er hurtigt spil som også kræver stor hjerneaktivitet. Vi havde en ”master i krydsord” forbi klubben. Han fortalte, at krydsord stod for 80 procent af hjerneaktiviteten. De resterende 20 procent fik han ved at spille bordtennis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top