Slamoprensning på ”stand-by”
Det stort anlagte projekt om at fjerne slam fra Vestvolden er indstillet på grund af regeringens anlægsloft

Ligesom andre ”grønne” projekter i lokalområdet, fx genopretning af den efterhånden temmelig miserable Bellahøj Friluftsscene og sti-og cykelforbindelser i Tingbjerg-området, er fjernelsen at det metertykke slamlag i fæstningskanalen, gået i stå.

Projektet skal ellers ses i et større perspektiv og drejer sig ikke kun om at gøre voldområdet og de umiddelbare omgivelser mere attraktive, men også om at forhindre forurenet slam i at flyde ud i Utterslev Mose. Noget der stadig er et stort behov for selv om tilstanden er blevet en del forbedret de senere år. Dette kan fx ses af de store antal af blishøns og svømmeænder der er til stede i mosen om efteråret og bliver der indtil isen måtte sende fuglene andetsteds hen.

Forhåbentlig prioriterer kommunen næste år flere penge til grønne tiltag, så Fæstningskanalen, Utterslev Mose m.fl. planlagte tiltag i vores del af byen kan blive realiseret uden at støde mod anlægsloft eller andre benspænd.

FAKTA
En bevilling på 3,7 mio. kr. til genopretning af vandkvalitet i søer og åer er sat i bero.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top