Lokale skoler kan blive bedre
brønshøj-skole.jpg
Foto/illustration af hvordan Brønshøj Skole vil se ud - når alt er færdigt. Foto: Foto: Kbhvn´s Komm.
Analyse viser hvor meget (eller lidt) skolerne løfter deres elevers faglige niveau

Godt 1.400 skoler landet over indgår i en analyse, der ser på den såkaldte undervisningseffekt, det vil sige skolernes evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.

Der lægges her til grund, at det alt andet lige vil være lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, mens det er sværere for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene f.eks. ikke har lange uddannelser. Dette tager analysen, der er udarbejdet af tænketanken CEPOS, højde for.

Efterskolerne har det sværest
– Der er stor forskel på, hvor gode de enkelte skoler er til at løfte deres elever. Og i vid udstrækning er der tale om, at det er de samme skoler, der år efter år formår at løfte deres elever, mens det omvendt generelt er de samme skoler, der har vanskeligere ved at magte opgaven, siger forskningschef Henrik Christoffersen fra CEPOS.

– Generelt på landsplan er der en tendens til, at privatskolerne er bedre til at løfte deres elever end folkeskolerne. Det gælder også, når man tager højde for de socioøkonomiske forskelle, der eksisterer i elevsammensætningen på skolerne. Efterskolerne har til gengæld noget at rette op på. De er suverænt den skoletype, der har sværest ved at løfte deres elever, tilføjer han.

De lokale skoler
En gennemgang af ”hitlisten” viser, at alle fem folkeskoler har en negativ undervisningseffekt. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling.

Bedst af de lokale skoler ligger Korsager Skole som nr. 788 med en negativ undervisningseffekt på -0,1. Herefter følger Husum Skole som nr. 931, Bellahøj Skole som nr. 1.083, Tingbjerg Skole som nr. 1.175 og Brønshøj Skole som nr. 1.346 og en negativ undervisningseffekt på -0,7.

Hele listen kan ses på hjemmesiden www.cepos.dk/maalinger-projekter/kommunal-benchmarking/undervisningseffekten.

Vil forhindre en gentagelse
– Da vi på Brønshøj Skole fik overblikket over de afgivne karakterer til afgangsprøverne i maj/juni 2018, blev vi meget overraskede over karaktergennemsnittet. Vores gennemsnit faldt fra 7,0 til 6,0 i de bundne prøver. Det var væsentligt lavere end forudset, siger skoleleder på Brønshøj Skole, Mikkel Wiene.

– Vi havde faktisk forventet, at skolens karaktergennemsnit ville ligge på niveau med året før eller stige. Vores forventning var bl.a. baseret på, at skolen over en årrække har oplevet en stigning i karaktergennemsnittet. Så resultatet var naturligvis meget skuffende for alle, ikke mindst de elever, der forlod skolen med et lavere gennemsnit end forventet, fortsætter skolelederen.

– Vi har brugt meget tid i ledelsen og sammen med vores personale og forvaltningens konsulenter på at finde frem til årsagerne bag de lavere karakterer. Der er ikke en enkeltstående årsag til karakterfaldet, men derimod mange forklaringer. Sammen med personalet og forvaltningen drøfter vi stadig nye tiltag og justeringer for at forhindre en gentagelse, siger Mikkel Wiene, og tilføjer:

– Vi er fulde af fortrøstning i forhold til prøverne i 2019, da vi er sikre på, at vi er på rette vej, og at resultaterne finder tilbage i den positive udvikling. En betragtning som ministeriets læringskonsulenter tilknyttet skolen også deler.

Skoleleder Mikkel Wiene. Foto: ef

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top