Forslag om ringere service
bro_20171218_br_laura_rosenvinge_1466-edit.jpg

Laura Rosenvinge, Socialdemokratiet, Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune.

- Slå koldt vand i blodet, siger socialordfører Laura Rosenvinge. Foto: presse
Politikerne forbereder sig netop nu til næste års budget

Socialudvalget i Københavns Kommune har foretaget 1. behandling af et såkaldt ”Effektiviseringskatalog” i forbindelse med forberedelserne til det kommunale budget for 2020. Kataloget er udarbejdet af forvaltningen, der på en række områder beskriver, at der i givet fald er tale om en forringelse af serviceniveauet.

Det gælder fx et forslag om at ændre leveringsfrekvensen på tøjvaskeordningen fra hver 2. uge til hver 3. uge. For at være med i ordningen skal borgeren visiteres hertil og betaler selv en del af udgiften til tøjvask. Ordningen er for borgere, der ikke selv er i stand til at varetage tøjvask og omfatter afhentning af vasketøjspose, vask af tøjet samt tilbagelevering af det vaskede og sammenlagte tøj. Borgerens pris i dag for vask hver 2. uge er 144 kr. om måneden for 8 kg tøj. Gennemføres forslaget skønnes kommunen at kunne spare omkring 1,5 mio. kr. årligt.

Ekstra rengøring og praktisk støtte
Et andet forslag går på at spare omkring 5 mio. kr. ved at fjerne indsatsen ”Ekstra rengøring”. I dag tilbydes den ekstra rengøring en gang om året til borgere der er visiteret hertil. Til dette er der afsat 2 timer og 40 minutter pr. borger. Det skønnes, at bortfaldet af tilbuddet vil berøre ca. 4.400 borgere.

Næsten 10.000 borgere vil blive ramt af et tredje forslag fra kataloget – og spare Københavns Kommune for næsten 25 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Det drejer sig om, at ændre serviceniveauet på den praktiske støtte, så de visiterede borgere fremover vil modtage praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Støtten gives til en eller flere almindelige fortløbende praktiske opgaver som fx rengøring af køkken, badeværelse og skift af sengetøj.

Forslaget vedrører ikke andre typer af støtte, som fx støtte til personlig pleje eller klippekort.

I en kommentar til forslagene om at sænke niveauet for service i København siger medlem af Borgerrepræsentationen og sit partis socialordfører, Laura Rosenvinge (S): – Vi bliver nødt til at prioritere, og vi skal finde besparelser i budgettet. Indtil videre må man slå koldt vand i blodet, men grundlæggende mener jeg, at vi så vidt muligt ikke skal spare på indsatser tæt på borgeren, siger Laura Rosenvinge.

2 timer og 40 minutter afsættes til ekstra rengøring, hvis man er visiteret hertil. Dette foreslås fjernet. Foto: colourbox

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top