Borgmester vil styrke trivslen for skoleelever i København
Nyt-Jesper.jpg
”Børn, der trives godt med deres kammerater, lærer bedre. Høj trivsel går hånd i hånd med gode faglige resultater. Med trivselsudspillet skal vi sikre, at vi ikke kun fokuserer på indholdet i undervisningen, men også har et skarpt blik på elevernes trivsel.” Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen Foto: Presse
Jesper Christensen vil have mere feedback, færre karakterer og undervisning om mobning

Der var ikke flertal i Børne- og Ungdomsudvalget på Københavns Rådhus for at arbejde videre med et forslag fra SF om at nogle skoler i en forsøgsperiode helt skulle undlade at bruge karakterer. Til gengæld var der tilslutning til et forslag fra Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen om en række anbefalinger til de københavnske folkeskoler.

Stigende mistrivsel skal modvirkes
– Stadig flere børn føler sig pressede og trives ikke i skolen. Særligt pigerne i de ældste klasser har fået det sværere, viser forskningen, og det skal vi gøre noget ved, siger Jesper Christensen.
– Derfor har jeg fremlagt forslaget til børne- og ungdomsudvalget om et nyt udspil for at skabe bedre rammer for elevernes trivsel og større lyst til at gå i skole. Udspillet indeholder en række forslag og anbefalinger til de københavnske skoler, og jeg er glad for at der politisk er opbakning på Rådhuset, tilføjer han.

– Der kan være mange forskellige grunde til, at elever føler sig pressede. Nogle peger på de sociale medier, andre på nye opdragelsesmønstre og det stigende uddannelsespres. Vi skal under alle omstændigheder se indad på vores folkeskoler for at blive klogere på, hvad vi kan gøre for at modvirke tendensen til den stigende mistrivsel hos eleverne særligt i de ældste klasser, fortsætter Jesper Christensen.

De fem anbefalinger til folkeskolerne:
Indsats imod mobning
Alle klasser i de københavnske skoler skal gennemføre forløb, hvor eleverne inddrages i arbejdet mod mobning. Dette skal også fremgå af skolens kvalitetsrapport. – Det er ikke nok, at skolerne har en fin mobbepolitik på et stykke papir og på skolens hjemmeside. Det skal også leve i klasseværelserne. Der skal være nultolerance over for mobning, siger Jesper Christensen.

Færre karakterer og mere feedback
Alle skoler og lærere opfordres til at skrue ned for antallet af karakterer til eleverne, og at der løbende bliver holdt faglige feedback-samtaler med eleverne. Dette skal fremgå af skolens kvalitetsrapport.

Elevsamtaler om trivsel og udvikling
Der skal i større udstrækning holdes samtaler mellem eleverne og lærerne om den enkelte elevs trivsel og udvikling. Også dette skal beskrives i skolens kvalitetsrapport.

Øget digital dannelse
Der skal arbejdes med brug af mobiltelefoner og digitale hjælpemidler i undervisningen, samt med digital dannelse af eleverne, herunder hvornår og hvordan digitale hjælpemidler bruges aktivt i undervisningen, og hvornår det er støj til skade for læring og fordybelse, samt hvordan man med brug af mobiltelefon tager hensyn til de sociale fællesskaber.

Større elevindflydelse
Elevernes inddragelse i undervisningen og udviklingen af skolen skal styrkes, bl.a. gennem den enkelte skoles elevråd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top