Alligevel en fremtid for lokale frivillighedsprojekter
Nu ser det ud som om det ikke går helt så galt som det oprindelig så ud til efter budget 2019 var meldt ud

Et besparelseskrav i kraft af regeringens såkaldte anlægsloft gik ud over den person der koordinerede aktiviteter som frivillige lavede i grønne områder i kommunen, den såkaldte frivillighedskoordinator.
De projekter som er, om man så må sige, selvkørende, får i vid udstrækning nu lov til at fortsætte har Teknik-og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen kunnet meddele for nylig. Alle de frivillige projekter vil nu blive kontaktet af forvaltningen og indbudt til samtale om hvordan det enkelte projekt kan fortsætte efter den koordinerende stilling er bortfaldet. Mens disse rådslagninger pågår, vil alle aktiviteterne kunne fortsætte frem til juli måned og ikke stoppe med udgangen af marts som først meldt ud.
Det vurderes af forvaltningen, at i hvert fald nedenstående projekter som finder sted i Brønshøj-Husum vil kunne fortsætte: Bekæmpelse af mink i Utterslev Mose, koholdet nord for Grønnemose Allé i regi af Kogræsserlauget i mosen, fåregræsserlaugets aktiviteter ved Rådvadsvej, ligesom Utterslev Moses Naturplejelaugs aktiviteter centreret omkring Langholm i den midterste del af Utterslev Mose, også kan køre videre.
Det ser til gengæld ikke ud til at nye projekter vil kunne påbegyndes som landet ligger nu, hvilket alt andet lige er trist, fordi både kommunen som sådan og de involverede borgere har glæde af at kunne bidrage på områder, hvor der ellers ikke ville være offentlige midler til en indsats.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top