Risiko for at renovering af Bellahøj Friluftsscene udskydes
IMG_3780.jpg
Nedslidning og forfald - ikke værdigt for byen og byens brugere. Foto: ef
Teknik- og Miljøudvalget i København behandler på mandag, hvilke anlægsprojekter, der skal sættes i bero

Kort før jul skulle Teknik- og Miljøudvalget i København have foretaget en prioritering mellem forvaltningens 292 anlægsprojekter, der vil løf-

te byens udsatte byområder, forbedre trafiksikkerheden, sikre byen mod skybrud og skabe den nødvendige infrastruktur til den hastigt voksende by. Sagen blev udsat, og skal behandles på det næste møde der afholdes den 7. januar.

Samlet set skulle forvaltningen efter planen have gennemført anlægsprojekter for 1,1 mia. kr. Men anlægsloftet aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i efteråret har sat et stramt loft over, hvor meget en vækstkommune som København må bruge på anlægsprojekter – uagtet pengene allarede er bevilget.

Mulige lokale konsekvenser
Teknik- og Miljøforvaltningen havde blandt andet indstillet til politikerne, at den tiltrængte renovering af Bellahøj Friluftsscene til 5,4 mio. kr. udskydes. En renovering der har været arbejdet med og planlagt til at blive udført i første del af 2019. Endvidere var det indstillingen, at stoppe arbejdet med forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg samt en stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten.

Helt tilbage til 2015 blev der i det kommunale budget afsat 25 mio. kr. til den såkaldte Husumforbindelse, der skal være en cykel- og gangsti mellem Tingbjerg og området ved Husumparken. Det indstilles nu, at der i 2019 anvendes 1,5 mio. kr. til det forberedende arbejde.

Kritik fra borgmesteren
– Partierne bag næste års budgetaftale har hen over hovedet på Enhedslisten besluttet, hvor meget de enkelte forvaltninger skal have lov til at gennemføre af anlægsprojekter i 2019. Beslutningen er desværre truffet, uden at flertallet har sat sig grundigt ind i, hvad konsekvenserne vil være for de enkelte forvaltningsområder. Nu er det så gået op for budgetpartierne, at det stiller Teknik- og Miljøudvalget over for nogle helt umulige valg, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen som forklaring på, at flertallet ikke kunne blive enige på mødet inden jul.

Partierne bag budgetaftalen for 2019 har besluttet, at der skal være enighed i forligskredsen om de projekter, der skal sættes på stand by. Også det kritiserer Ninna Hedeager Olsen:

– De mange anlægsprojekter er besluttet med vidt forskellige budgetforlig gennem de senere år. Derfor undrer det mig, at partierne bag det seneste budgetforlig mener, at de kan træffe denne beslutning uden om Enhedslisten. Jeg håber, at de lever op til det store ansvar, som denne beslutning efterlader dem med, slutter hun.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top