Renoveringen af Bellahøj Friluftsscene sat i bero
Bellahøj-Friluftscene-05-19-14.jpg
Den planlagte og bevilgede renovering af Bellahøj Friluftsscene er sat i bero. – Konsekvensen er at hele anlægget forfalder endnu mere. Hvad skal vi som borgere tro, når vi næste gang får tilsagn om et længe ønsket projekt, spørger formanden for Kulturudvalget i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Kirsten Møller. Foto: Kaj Bonne
Allerede bevilgede projekter for næsten en halv milliard i København udskydes. Anlægsloftet får skylden

Som en konsekvens af anlægsloftet, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, har politikerne på Københavns Rådhus set sig nødsaget til at sætte anlægsprojekter for 443 mio. kr. i bero indtil videre. Dette rammer flere projekter i Brønshøj-Husum, blandt andet den nødvendige renovering af Bellahøj Friluftsscene, hvortil der i budgettet for 2018 var blevet afsat 5,4 mio. kr. Planlægningen af renoveringen var ellers godt i gang og det fysiske arbejde skulle efter planen have været startet i løbet af foråret 2019.

Andre lokale konsekvenser
Også en stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten til 6,6 mio. kr. fra budgettet for 2016 er sat i bero. Dette gælder også forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg til 6,6 mio. kr. fra budgettet for 2017.

Også en pulje til borger- og udviklingsprojekter i forbindelse med Helhedsplanen for Utterslev Mose er sat i bero.

Til gengæld gennemføres en sti ved Gyngemosen ved Tingbjerg til 4,8 mio. kr. (budget 2016), og fra budgettet for 2015 hives 1,5 mio. kr. frem til det forberedende arbejde med etablering af den såkaldte Husumforbindelse, der planlægges til at blive en cykel- og gangsti, der forbinder Tingbjerg i nord med Husumparken og Åvendingen i syd.

Lokal skuffelse og ærgrelse
– Det er både trist og ærgerligt, at renoveringen af Bellahøj Friluftsscene er blevet sat i bero, siger den lokale iværksætter Peter Rønn, der hvert år bruger stedet til at samle mere end 2.000 børn til arrangementet ”Syng Højt!”.

– Jeg håber, at renoveringen bliver gennemført senere, og at vi kan fortsætte med at bruge den unikke friluftsscene, mens politikerne holder en ”tænkepause”. Jeg håber også, at politikerne udover at skabe bedre fysiske rammer også vil sætte ligeså markante midler af til at give scenen et indhold til glæde og gavn for både lokale og gæster, tilføjer Peter Rønn.

De optrædende til ”Syng Højt!” på Bellahøj vender ryggen til fotografen. Nu vender politikerne ryggen til en tiltrængt renovering. Foto: Kaj Bonne

Også formanden for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Kulturudvalg, Kirsten Møller, er frustreret over, at renoveringen af Bellahøj Friluftscene nu er sat i bero. – Heller ikke i år kan vi se frem til den så længe ventede og helt igennem nødvendige renovering af Bellahøj Amfiteater. Vi er meget forbitrede over, at renoveringen alligevel ikke bliver en realitet. Konsekvensen er, at hele anlægget forfalder endnu mere og bliver mindre og mindre brugbart, siger Kirsten Møller.

– Hvad skal vi som borgere tro når vi næste gang får tilsagn om et længe ønsket projekt? Regeringen er med til at undergrave tilliden til politikere. Det er umuligt at planlægge og udvikle lokale aktiviteter under disse vilkår, tilføjer Kirsten Møller.

– Byens udvikling hæmmes
Brønshøj-Husum Avis har bedt børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, der har en tæt tilknytning til bydelen, om en kommentar til den nu udskudte renovering af Bellahøj Friluftsscene og andre lokale udsatte projekter.

– Det er en skam, at renoveringen af Bellahøj Friluftsscene må sættes i bero, selvom pengene er sat af. Det skyldes, at regeringens anlægsloft begrænser omfanget af byggeri som kommunen må bygge., siger Jesper Christensen. – Det ærgrer mig, at den borgerlige regering har en så uambitiøs tilgang til København, som hæmmer byens udvikling. Men København vokser med 1.000 indbyggere hver eneste måned, og derfor må vi først og fremmest prioritere de helt nødvendige byggerier af daginstitutioner, plejehjem og skoler, tilføjer han.

FAKTA
Bellahøj Friluftsscene ligger ved Bellahøjhusene og er udformet som et amfiteater med plads til 2000 siddende gæster. Siddepladserne er opbygget af de store jordmængder, der blev tilovers ved udgravningen til Bellahøjhusene. Scenen er tegnet af landskabsarkitekten C.Th. Sørensen, og blev indviet i 1953.

Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top