Massivt ønske om cykelsti på Gadelandet
Gadelandet-Cykelsti-44-16.jpg
Gadelandet - ofte et virvar af gående, cyklister, parkerede biler, kørende biler og lastbiler - men ingen cykelsti. Foto: Kaj Bonne
Brønshøj-Husum Lokaludvalg og boligselskabet AAB 38 i Voldparken retter henvendelse til politikerne på Københavns Rådhus

Vejstykket Gadelandet mellem Storegårdsvej i Husum og Åkandevej er præget af ofte tæt trafik, mange parkerede biler, busser, bakkende lastbiler med varer til blandt andet Føtex og forholdene er tit uoverskuelige for ikke mindst de bløde trafikanter som fx cyklister. Anlæg af en cykelsti på Gadelandet fremgår da også af Københavns Kommunes Cykelstiprioriteringsplanen 2017-2025 med en forventet pris på 16 mio. kr.

– Igennem de sidste mange år har det været et højt prioriteret ønske på det trafikale område fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg at tilgodese de bløde trafikanters benyttelse af Gadelandet, konkret i et forslag om etablering af cykelsti på strækningen, siger Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

– Siden etableringen af cykelbanen fra Brønshøj Torv til Godthåbsvej og vedtagelsen af Husum-forbindelsen (en grøn forbindelse for cyklister og gående fra nord til syd i Husum) har tryghedsskabende foranstaltninger på Gadelandet for gående og cyklende været det mest presserende trafikale problem at få løst, tilføjer han.

En helt særlig mulighed
På denne baggrund har Lokaludvalget skrevet til politikerne på Rådhuset og fremsat ønsket om, at der i forbindelse med den såkaldte overførselssag 2018/19 afsættes penge til etablering af cykelsti i Gadelandet. Overførselssagen behandles politisk i det tidlige forår, hvor det kommunale overskud fra 2018 fordeles efter aftale mellem de politiske partier, der stod bag budgettet for 2018.

– Vi har også i samarbejde med AAB 38 sendt et brev til Teknik- og Miljøudvalget på Rådhuset for at gøre opmærksom på vores ønske om en cykelsti samt den unikke mulighed, der er opstået efter at Landsbyggefonden vil give 65 mio. kr. i direkte tilskud til infrastrukturen i området. Det kræver dog, at Københavns Kommune bidrager med 16 mio. kr. til at skabe rimelige trafikale forhold i Gadelandet, siger Hans S. Christensen.

– Kort sagt mener vi, at det må være en god forretning for Københavns Kommune at fremskynde fredeliggørelsen af Gadelandet, når det kan afstedkomme et tilskud fra Landbyggefondet, der er langt større end hvad kommunen skal betale for sin del i det samlede projekt, tilføjer han.

Behov for bedre byrum
Øst for Gadelandet og Voldparken er planlagt et nyt omfattende boligbyggeri i Bystævneparken og der må inden for en kortere årrække forventes nybyggeri eller øget aktivitet på området mellem Gadelandet, Kobbelvænget og Frederikssundsvej, hvor et ellers planlagt byggeri med butikker og boliger p.t. er opgivet.

– Begge disse områder må forventes at øge trafikbelastningen på Gadelandet væsentligt, hvis der ikke sker indgreb, og samtidigt ligger der ud til Gadelandet fire almene boligafdelinger, hvoraf to af afdelingerne figurerer på den seneste ghettoliste. Alle afdelingerne er presset af den kriminelle aktivitet i området. Områdets udvikling skal ikke kun ses som udfordringer men også potentiale til at skabe et bymæssigt løft af gadeforløbet Gadelandet.

Flere indbyggere i området skaber grobund for større behov for bedre byrum, og de muligheder har Gadelandet, siger Hans S. Christensen, og tilføjer at det er en unik mulighed for at binde områderne sammen og åbne op mod resten af Husums beboere til stor fordel for de bløde trafikanter i hele bydelen.

2 kommentarer om “Massivt ønske om cykelsti på Gadelandet”

  1. Knudsen siger:

    Spændende debat og mange gode ideer, men som arbejdende i området, så er der et misforhold. Man vil have byudvikling, flere boliger og mere vækst med butikker osv. Ja det er da en god ide, men hvordan kommer varer til butikkerne ? med lastbil som ikke kan være nogle steder, beboerne som ikke kan få deres biler parkeret og cykler som racer afsted på supercykelstier. Hvis man ikke kan se at dette ikke vil lykkedes, så…,men jeg ser frem til den superløsning med hurtige cykler, glade fodgængere og bakkende lastbiler.

  2. KM siger:

    Lastbilerne skal have lov til at levere om natten – vi skal ud af miljøzonen.
    Det er det sikreste for både chauffører og alle andre der færdes i trafikken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top