Københavns Kommune slagter frivilligt arbejde
Havelaug.jpg
De frivillige i Rytterskolens Havelaug har passet og plejet staudehaven til stor glæde for alle i bydelen. Det skal stoppes. Foto: Presse
- En hovedløs beslutning standser bestræbelserne på at gøre byen grønnere ved hjælp af frivillige, siger Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Bestyrtelse, vrede og chok er nogle af de følelser, der ramte medlemmerne af Utterslev Mose Naturplejelaug og Rytterskolens Havelaug, da de onsdag før jul åbnede en skrivelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen. I brevet stod der, at de fra 1. januar 2019 skal indstille deres aktiviteter og forlade de kommunale arealer de igennem en årrække har plejet på frivillig (og gratis) basis.

Baggrunden er en beslutning taget den 19. november på Københavns Rådhus af Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Her blev det besluttet at nedlægge stillingen som frivillighedskoordinator og dermed spare et enkelt årsværk.

– Konsekvensen af denne beslutning kan næppe have været politikerne bevidst, da de traf beslutningen. I alt 39 projekter har således fået besked på at samarbejdet ophører og mange hundrede borgere ser nu frem til at miste en meningsfuld hverdagsaktivitet og et vigtigt fællesskab. Københavns Kommune mister en uvurderlig indsats, der ikke alene har store menneskelige konsekvenser, men også leverer et markant bidrag til at skabe en levende og inddragende by med en rig og mangfoldig bynatur, siger Hans S. Christensen.

Rytterskolens Havelaug
Medlemmerne af Rytterskolens Havelaug er rystede og nervøse for hvordan den smukke have fremover vil blive passet. Havelauget udgør et stærkt socialt netværk blandt medlemmerne, et netværk som Københavns Kommune selv efterspørger blandt ældre borgere, og lauget består i dag af 11 frivillige, der hver lørdag formiddag i de sidste 7-8 år har passet blomsterbedene bag Rytterskolen på Brønshøj Torv, så den er både hyggelig og præsentabel og til stor glæde for bydelens borgere.

Nu skal teknik- og miljøforvaltningen så selv igen passe og pleje haven – en opgave de tidligere ikke har løst tilfredsstillende, som beskrevet i artiklen ”Den forsømte have” i Brønshøj-Husum Avis.

Utterslev Mose Naturplejelaug – netværk og naturpleje. det skal stoppes. Foto: Jens Christian Elle

Naturplejelaug
I 2013 blev Utterslev Mose Naturplejelaug dannet af en gruppe borgere med stor kærlighed til Utterslev Mose. Målsætningen var fra starten klar. Floraen på det lille overdrev Langholmen skulle reddes og overdrevet genskabes. Samarbejdet mellem den kommunale forvaltning og Naturplejelauget har siden kørt eksemplarisk, og der er opnået store resultater. Ikke alene er der skabt et stabilt netværk af kyndige naturplejere, der mødes hver torsdag formiddag året rundt. Den kontinuerlige indsats har også resulteret i at Langholmen nu fremstår som et lysåbent overdrev, der tiltrækker truede planter, dyr og besøgende.

– Over for Lokaludvalget har medlemmerne af Lauget udtrykt deres store frustration og forundring over at dette arbejde nu skal ophøre, og hvad det kommer til at betyde for den fortsatte pleje af Langholmen, når området skal overgå til ’normalt drift’ som det udtrykkes i brevet. Lokaludvalget frygter, at uden Naturplejelaugets vedvarende og kyndige indsats, vil denne lokalitet gro til igen. Og hvad kommer det til at betyde for det store netværk af borgere, der er engageret i at pleje naturen i Utterslev Mose med leer, kvæg og får er også usikkert, siger Hans S. Christensen.

Svært at forstå logikken
Samme dag som Teknik- og Miljøforvaltningen tog beslutningen var Brønshøj- Husum Lokaludvalg vært for et stormøde om Utterslev Mose. Her mødte 60 borgere op for at identificere de vigtigste indsatser i 2019, som led i virkeliggørelse af den Helhedsplan for Utterslev Mose som borgere, Lokaludvalgene og Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterede sidste år. En plan der i høj grad beskæftiger sig med de potentialer, der er forbundet med borgerne engagement omkring den fælles bynatur.

– Dette engagement, de mange års erfaring og de konkrete resultater er nu ved at blive smidt på gulvet. Det er meget svært at forstå logikken i politikernes beslutning og forvaltningens udmøntning, når vi ser hvilke konsekvenser det kan få for byen og bynaturen, slutter Hans S. Christensen.

– Sagen er alvorlig og må omgøres hurtigt. Vi har derfor skrevet til alle medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, Hans S. Christensen fra Lokaludvalget. Foto: ef

1 kommentar om “Københavns Kommune slagter frivilligt arbejde”

  1. lone munk siger:

    Gule veste!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top