– Et angreb på naturen
Bellahøj-02-46-18-1.jpg
Bellahøjmarken - en noget usikker fremtid. Foto: Kaj Bonne
Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening i København om forslag til ”affredning” af Bellahøjmarken

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fremlagde i november ”Forslag til Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S”. Den ellers uskyldige titel afslørede ikke, at forslaget indeholdt en bestemmelse om, at den fredede Bellahøjmark skulle have ”tilpasset” fredningen, så der kunne etableres en helårs-campingplads. I den forbindelse lægges op til at opføre 4.000 etagemeter bygninger og andre helårsfaciliteter.

Baggrunden for lovforslaget er blandt andet at hjælpe Københavns Kommune med en manglende salgsindtægt på 1,9 mia. kr. til By & Havn, da der i første omgang blev opgivet at bygge på Amager Fælled. I den forbindelse skal det såkaldte ”campingareal” på Vejlands Allé på Amager udlægges til boligbyggeri, og derfor skal ændringen af fredningen af Bellahøjmarken give muligheder for at den eksisterende campingplads på Bellahøjmarken kan opgraderes med moderne og tidssvarende campingfaciliteter.

– Tilsidesættelse af det demokratiske forløb
Danmarks Naturfredningsforening i København har nu indgivet et høringssvar om lovforslaget og foreningen opfordrer Folketinget til at sende forslaget tilbage til Københavns Kommune, og at Folketinget samtidig tilkendegiver, at kommunen bør søge fredningerne ophævet ved affredning gennem fredningssystemet. Foreningen finder, at sagen da vil kunne behandles med respekt for naturfredningslovens mål og indhold.

– Lovforslaget griber direkte ind i fredningsnævns og overfredningsnævns afgørelser, hvor almenhedens interesser er blevet grundigt afvejet imod kommunens byggeinteresser. Fredningen har til formål at sikre, at i det mindste en så stor del af Bellahøjmarken, som nu er grønt område, altid vil være et offentligt tilgængeligt grønt område med karakter af fælled, skriver Danmarks Naturfredningsforening i København i høringssvaret.

– Det har i årtier været en demokratisk praksis, at borgerne skal inddrages planer for byudviklingen. Den praksis elimineres af dette lovforslag. Lovforslaget er reelt bestemmelser om byudviklingen i København. Det er bestemmelser, som burde være fastlagt i et normalt planlægningsforløb med borgernes inddragelse. Forløbet er således en tilsidesættelse af det demokratiske forløb, der skal give borgerne mulighed for indflydelse, hedder det i høringssvaret.

2 kommentarer om “– Et angreb på naturen”

  1. Jeanette Dombernowsky siger:

    Hvad er det nu for noget “affredning” af Bellahøjmarken? Der bliver bygget og bygget i hele København og os der bor her bliver ofte ikke hørt. Dette vanvid må stoppes. Lad os nu beholde de åndehuller der er tilbage. Det er helt uhørt at man kan trække fredning af et område tilbage for at finansiere mere byggeri og boliger de fleste ikke har råd til at bo i.

  2. John Petersen siger:

    Hvad bliver det næste ?
    Fælledparken?
    Så når noget er fredet, så er det ikke fredet alligevel?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top