Bellahøjmarken som grøn oase for mange kan være slut
Bellahøj-03-46-18.jpg
Foto: Kaj Bonne
Høringsfristen er den 6. januar for lovforslag, der kan betyde afgørende ændring af fredningen af Bellahøjmarken

Der er et lovforslag på vej i Folketinget om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & og Havn. I forslaget gemmer der sig en erstatning for udvikling af Ørestad Fælles Kvarter. Det er Bellahøjmarkens grønne område der skal affredes og gøres til helårscampingplads. Der lægges op til 4000 etagemeter bygninger og andre helårsfaciliteter.

– Bellahøjmarken er en af byens grønne oaser, med mange formål og mange brugere som dagligt kan glæde sig over arealet og de skiftende anvendelsesmuligheder. Området ligger op til det tæt og højtbebyggede Bellahøj med 29 punkthuse og udgør et grønt åndehul i en bydel med store indfaldsveje og tæt trafik, siger John Steen Johansen, der er formand for afdelingsbestyrelsen i boligselskabet SAB på Bellahøj.

– Planloven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand, fortsætter John Steen Johansen.

Hvor er dialogen?
– Hvordan kan man under lov om Metroselskabet diskret søge at fjerne fredning af et område på Bellahøj, som ligger langt fra By & Havn, uden at der er lavet en lokalplan og uden at lokale beboere er hørt? Da der ikke er foretaget de nødvendige planmæssige overvejelser, regionalt, kommunalt og lokalt, bør forslaget tages af bordet og der bør indledes en grundig dialog med alle naboer og interessenter om Bellahøjmarkens eventuelle fremtidige muligheder.

Offentligheden og Bellahøjmarkens mange brugere og naboer bør have mulighed for at drøfte forslaget og mulige alternativer, slutter John Steen Johansen.

(Uddrag af)
Forslag til
Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
(Erstatning for udvikling af Ørestad
Fælled Kvarter)

Stk. 4. Den eksisterende begrænsning på anvendelsen
af Bellahøjmark til camping i højest 4 måneder
om året i medfør af fredningen, ophæves.

Det tillades grundejer at etablere pladser til telte,
campingvogne og autocampere samt at opføre hytter
og nødvendige servicefaciliteter op til
samlet 4.000 etagemeter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top