Omfattende naturplejeindsats i Utterslev Mose
20170228_162701.jpg
Utterslev Mose med Grundtvigs Kirke i baggrunden. Foto: presse
Teknik- og Miljøforvaltningen har startet en naturpleje, der skal give bedre forhold for fuglelivet i Utterslev Mose

Formålet er at skabe bedre forhold for øernes fugle og forhindre, at øernes rørskov gror til med træer, buske og gyldenris. På seks øer bliver dele af rørskoven slået eller beskåret, og på fem af mosens øer bortgraves en høj jordvold langs øernes ene kant.

Når rørskoven bliver slået, begrænses træer og buske i at brede sig på øerne, og samtidig får øerne en blanding af både slåede og ikke slåede arealer i det følgende forår. Det giver mulighed for, at flere forskellige slags fugle kan bygge reder på øerne. Nogle fuglearter har behov for åbne områder, mens andre skal have tæt rørskov for at yngle.

Jordvoldene gør det svært for mosens ællinger at nå vandet, og samtidig giver de grobund for træer og buske, som derved fortrænger øernes rørskov. Det skader ænder og andre vandfugle, som bygger deres reder i rørskoven. Jordvoldene er ikke naturlige, men dannet af slam fra mosens kanaler, der blev lagt på øerne under oprensningen af kanalerne for ca. 25 år siden.

Slammet er siden da blevet omdannet til jord. Både rørslåningen og bortgravningen af jordvolde er en del at de plejetiltag, der er beskrevet i Udviklingsplanen for Utterslev Mose, som blev færdig i maj 2018. Forvaltningen forventer at arbejdet er afsluttet ved udgangen af året.

• Rørskoven udgøres af såkaldte tagrør eller ”siv”. Tagrør er den plante, man har brugt til at lave stråtækte tage med og stadig gør den dag i dag.
• Tagrørene i Utterslev Mose køres til kompostering, da de ikke er i tilstrækkelig god kvalitet.
• Tagrør er den største art af græs i hele Norden. Den kan blive helt op til 3 meter høj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top