Byggetilladelse til spejderhus på vandtårnsgrunden
Spejdere-01-44-15.jpg
Der er glæde hos spejderne – her foran deres midlertidige residens i Rytterskolen på Brønshøj Torv. Foto: Kaj Bonne
Politikerne har sagt ja til, at spejderne fra Bellahøj 21st. Barking kan opføre et spejderhus og et nyt opholdsområde ved Brønshøj Vandtårn

På sit møde i sidste uge behandlede Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus en indstilling fra forvaltningen om, at der på det eksisterende ubebyggede areal på Brønshøjvej 29 kunne gives byggetilladelse til et spejderhus med et samlet etageareal på 526 kvadratmeter.

Afgørelsen om udstedelse af byggetilladelse blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget, fordi Københavns Kommune er grundejer, og der er indkommet mange kritiske indsigelser fra områdets beboere.
Politikerne tilsluttede sig indstillingen uden afstemning, og dermed er der udsigt til at spejderne fra Bellahøj 21st. Barking igen kan få et fast tilholdssted. Den tidligere spejderhytte på Herbergvejen blev revet ned i 2015 i forbindelse med boligbyggeriet ”Bellahøjen”, og siden har spejderne holdt til i den gamle rytterskole på Brønshøj Torv.

Bebyggelse og opholdsområde
Det ansøgte spejderhus opføres som et vinkelhus med et samlet etageareal på 526 m². Der etableres seks parkeringspladser og 40 cykelparkeringspladser til spejderhuset. Det forventes, at spejderhuset lejlighedsvis anvendes af op til 150 personer. Bebyggelsen opføres ca. 1,4 m fra vejskel mod Thurebyholmvej og ca. 1,2 m fra vejskel mod Engelholmvej og opføres i op til to etager med en højde på ca. 7,1 m.

Udover huset til spejderne etableres et opholdsområde, som skal bestå i anlæggelse af stiforløb, beplantning samt etablering af lege- og bevægelsesredskaber og hævede plateauer. Højeste plateau er hævet 2,5 m over terræn. Opholdsområdet er placeret ved grundens hjørne mod Næsbyholmvej og Engelholmvej.

Kritiske høringssvar
Etablering af spejderhuset og landskabsbearbejdningen vurderes af forvaltningen (og politikerne) at være forenelig med kommuneplanens anvendelsesbestemmelser for området, som fastlægger, at området kan anvendes til fritidsundervisning, kollektive anlæg og institutioner samt andre sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle servicefunktioner.

Det er også forvaltningens konkrete vurdering, at der ikke er lokalplanpligt, med den begrundelse at opførelsen af et spejderhus ikke ændrer det bestående miljø væsentligt.
Der er foretaget partshøring og høring af lejere, og der er indkommet 14 høringssvar fra Brønshøj Parcelforening samt beboerne i området. Beboerne og parcelforeningen er overvej¬ende kritiske over for byggeriet.

I høringssvarene anføres blandt andet, at projektet skønnes at være lokalplanpligtigt på grund af grundens samlede anvendelse. Flere indsigere er af den opfattelse, at byggeriet vil medføre indbliksgener for den tilstødende villabebyggelse, der ligeledes vil blive generet af støj- og røggener som følge af grundens anvendelse.

Endvidere udtrykker beboerne bekymring for, at spejderhuset vil medføre en øget trafikal belastning, og at der ikke etableres tilstrækkelig antal p-pladser. En række indsigere henviser også til, at bebyggelsens udformning og omfang ikke er tilpasset områdets karakter, og at anvendelsen vil have en negativ indvirkning på grundens beplantning.

Glæde hos spejderne
Mens en del af beboerne omkring Brønshøj Vandtårn således ikke finder udstedelse af byggetilladelsen hverken rimelig eller korrekt, er glæden stor hos de lokale spejdere, der nu igen kan se frem til at få deres eget hus i Brønshøj. Næste trin i projektet er detailprojektering og afholdelse af licitation – hvorefter byggeriet kan starte.

Bellahøj 21st Barking er med over 200 medlemmer Københavns største spejdergruppe og blev i 2006 kåret til at være en af Danmarks mest attraktive spejdergrupper. Spejdergruppen er en del af Absalon Division under Det Danske Spejderkorps (de blå spejdere) og har eksisteret siden 1967.

Som en tegner forestiller sig det nye spejderhus på grunden ved Brønshøj Vandtårn. Illustration: ONV Arkitekter

1 kommentar om “Byggetilladelse til spejderhus på vandtårnsgrunden”

  1. Melina Jakobsen siger:

    Hvor er det frygteligt at en spejderhytte kan få første ret over gamle historiske træer, som ikke blot er smukke og bidrager til sted med det mest ikoniske symbol i Brønshøj. Hytter kan der bygges nok af pladseres mange steder, men historie kan man ikke genoprette.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top