Vil ændre fredningen af Bellahøjmarken
Bellahøj-01-46-18.jpg
Bellahøjmarken set fra sydøst. Til venstre restaurant Bellahøj og i midten højhusene fra 1950-erne. Foto: Kaj Bonne
En bred aftale i Folketinget står bag, at en ændring af fredningen af Bellahøjmarken skal sikre en moderne helårs-åben campingplads – og en lidt anden mark

Det er langtfra første gang, at der rejses krav og forslag om at ændre fredningen af Bellahøjmarken. I forbindelse med Københavns Kommunes kuldsejlede planer om at bygge 2.500 boliger på Ørested Fælled udarbejdede kommunens økonomiforvaltning en uddybende rapport, hvor der udpeges fem andre mulige placeringer af nyt boligbyggeri i kommunen.

Et af disse områder var Bellahøjmarken – på trods af at marken er fredet. Det skønnes, at planerne om boligbyggeri på Bellahøjmarken er lagt i skuffen – i hvert fald indtil videre.

Fredningen skal ”tilpasses”
Nu har regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF indgået en aftale, der blandt andet skal hjælpe Københavns Kommune med en manglende salgsindtægt på 1,9 mia. kr. til By & Havn, da der blev opgivet af bygge på Ørestad Fælled. Aftalen betyder, at By & Havn kan udvikle en række andre arealer i kommunen, samt at der anlægges et helt nyt boligområde på et opfyldt areal ud for Amager.

I den forbindelse skal det såkaldte ”campingareal” på Vejlands Allé på Amager udlægges til boligbyggeri, og derfor skal ændringen af fredningen af Bellahøjmarken give muligheder for at den eksisterende campingplads på Bellahøjmarken kan opgraderes med moderne og tidssvarende campingfaciliteter – og være helårs-åben.

Fredningen og Grøndals Multicenter
I 1958 rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for den dengang 22 hektar store Bellahøjmarken, der er omgivet af Hvidkildevej, Hulgårdsvej, Borups Allé, og som siden forrige århundredskifte har været i kommunens eje. Fredningspåstanden gik i det væsentlige ud på, at arealet skulle bevares i dets hidtidige tilstand og være tilgængeligt for offentlighedens rekreative udnyttelse.

Under sagens behandling medførte gadeudvidelser og anlæg af et grønt område ved Bellahøjbadet, at fredningssagen blev begrænset til at omfatte godt 19 hektar.

Fredningens formål var, at sikre at i det mindste en så stor del af Bellahøjmarken, som nu er grønt område, altid vil være et offentligt tilgængeligt grønt område med karakter af fælled.

I 1962 blev der, på trods af fredningen, givet en dispensation til midlertidigt at bygge et udstillingscenter, indtil Bellacentret på Amager ville stå færdigt i 1975. Fredningsnævnets dispensation blev givet på det vilkår, at hallerne skulle fjernes inden udgangen af 1973, og hallerne er opført på en sådan måde, at de kan nedtages og genopføres andetsteds.

Fjernelsesfristen blev senere forlænget til udgangen af 1977 og i 1981 blev kravet om nedtagelse af hallerne helt opgivet.

I 1975, da Bellacentret stod færdigt, var der åbenbart opstået et nyt behov, nemlig behovet for idrætsfaciliteter, hvorefter centret blev bygget om til det, der i dag er Grøndal Multicenter.

Fredningen af Bellahøjmarken fra 1981
Fredningens formål
Fredningen har til formål at sikre, at i det mindste en så stor del af Bellahøjmarken, som nu er grønt område, altid vil være et offentligt tilgængeligt grønt område med karakter af fælled.

Arealets anvendelse
Arealet må med undtagelser, kun anvendes som et rekreativt område, hvortil almenheden har en uhindret adgang, der alene begrænses af ordenshensyn. Den nordligste, ca. 11 ha store del af området, må dog i de fire måneder juni til september anvendes som campingplads med udelukkelse af almenhedens adgang.

1 kommentar om “Vil ændre fredningen af Bellahøjmarken”

  1. Dines Mouritzen siger:

    angående fjenelse af fredning på Bellahøjmarken.
    Man forstår ikke helt at den skal laves til en helårsplads,,,det var måske en ide at spørge relevante personer om behovet først ? Jeg har forpagtet pladsen i 13 år og mener at skulle man prøve noget så skulle man forsøge med en åbningtid fra påske til 1 oktober . Det er der der er mest søgning. Det kræves dog at man opgraderer toilet facaliteter som vi har bedt om i de sidste 12 år. Der ville så være mulighed for rekreativt område over vinteren. Pladsen skulle have samme størrelse som nu så lokal området stadig havde adgang til dele af marken som nu. Man slap også for at evt bygge en forpagterbolig på arealet . Men det er ikke noget nyt at kommunen ikke spørger dem som ved noget om drift af camping om evt behov.Der bliver vel også et mindre problem med kræmmermarked og ræserløb hvis de skal have adgang til arealet under sæsonen. Der var det en ide at have en forpagter som kunne lave et sammarbejde med de forskellige parter , det har kommunen nu 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top