Klar til vinteren i København
Vintertjeneste-saltspreder.jpg
Københavns Kommune er parat til at gå i krig med den kommende vinter. Foto: Københavns Kommune
Når frosten sætter ind, er kommunens Vintertjeneste klar til at rykke ud med salt og snerydning på cykelstier og vejbaner

Selv om efteråret stadig præger København er Vintertjenesten i København nu igen gået i beredskab – klar til at overvåge vejr og vejtemperaturer samt til at rykke ud med saltning og snerydning, når, og hvis, kulden kommer.

Vintervedligeholdet på de offentlige veje i København er inddelt i A- og B-veje, hvor Vintertjenesten prioriterer byens cykelstier og A-vejene først, fordi disse har størst betydning for den samlede trafikafvikling. Cykelstierne bliver ryddet i dobbelt bredde på de mest befærdede strækninger, for at Københavns cyklister også i vinterhalvåret trygt kan vælge cyklen.

– Vores primære opgave er at skabe en sikker og fremkommelig by, hvor folk kan komme fra A til B på cykelstierne og veje uden at komme til skade. Herudover har vi fokus på at levere god og hurtig trafikinformation, så københavnere og pendlere bliver bedst muligt forberedt på den situation, der venter på deres rute igennem byen, fortæller centerchef Vibeke Vedel fra Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor Vintertjenesten hører hjemme.

Ud over cykelstier og kørebaner har kommunen også ansvar for en lille del af byens fortovsarealer, pladser og trapper, men på langt de fleste fortovsarealer er det de private grundejere, der har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse. Som grundejer skal man som udgangspunkt sørge for, at fortovet er ryddet fra kl. 7-22, også selv om man er bortrejst.

På private fællesveje, som udgør cirka halvdelen af vejene i København, har grundejerne ligeledes ansvar for at salte og rydde sne på kørebanen.

• Vintertjenestens beredskab er fra 15. oktober til 22. april.
• Ca. 600 km cykelsti, ca. 700 km offentlig vej samt trapper, pladser og busstoppesteder.
• Målsætningen er, at der er ryddet sne og saltet på cykelstierne og de store kommunale veje senest otte-ti timer efter et snefald er ophørt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top