Hvad nu Utterslev Mose?
Utterslev-Mose-03-48-18.jpg

Michael Hoff, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Miljøudvalg, giver et oplæg til de mange fremmødte om planer og indsatser omkring Utterslev Mose. Foto: Kaj Bonne

Michael Hoff, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Miljøudvalg, giver et oplæg til de mange fremmødte om planer og indsatser omkring Utterslev Mose. Foto: Kaj Bonne
Et stormøde i sidste uge om Utterslev Mose trak fuldt hus

Mere end 60 borgere, organisationsfolk og embedsmænd fra både Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune var mødt op i naturværkstedet Streyf for sammen at få prioriteret, hvilke indsatser, der skal igangsættes i naturparken.

Mødet blev indledt af Michael Hoff fra Brønshøj Husum Lokaludvalg, der forklarede, at der inden for de sidste par år er kommet både en helhedsplan og en udviklingsplan for Utterslev Mose. Fælles for de to planer er, at de er spækket med forslag til indsatser, der skal forbedre forholdene i mosen. Fælles for de to planer er også at ingen af indsatserne er finansieret.

Det blev endvidere understreget, at det for både Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg er vigtigt, at planerne nu bliver fulgt op af handling og at opgaven for mødedeltagerne var at pege på de indsatser, som bør igangsættes i 2019.

Den folkelige naturpleje
Niels ’Åmand’ Johannsen leverede herefter et skarpt oplæg om naturpleje. Med en række billedeksempler viste han en række af de mange ”fortvivlende” måder, som kommuner praktiserer naturplejen på og som måske ender med at gøre det hele værre. Niels Åmand ser store potentialer i den folkelige naturpleje, f.eks. gennem etablering af leslåningslaug, da effekterne heraf ikke alene handler om at skabe en rigere natur, men også at skabe fællesskaber, få rørt kroppen og have det sjovt sammen.

Forslag til indsatser
Efter en pause med bålmad og skvalderkåls-sodavand arbejdede deltagerne i fem grupper. To af grupperne fokuserede på naturpleje, mens de resterende grupper fokuserede på faciliteter, kommunikation og arrangementer. Fra naturplejegrupperne var budskabet, at der skal igangsættes et forløb med unge mellem 13-17 år fra udsatte byområder, der gennem en fritidsjobordning laver naturpleje af blandt andet en række vandhuller.

Herudover skal fugleøerne restaureres og gerne med genanvendelse af siv fra de stadigt voksende sivområder. Endelig pegede gruppen også på muligheden for at pleje arealet omkring Bakkemosen evt. med helårsafgræsning med heste.

Fra facilitetsgruppen handlede det om opførelse af en oplevelsesbro igennem et kratområde, få arrangeret en lille designkonkurrence om den foreslåede bro ved Kirkemosen, etableringen af et spejderhus på Mosesvinget 91 og den mangelfulde skiltning i mosen. Den mangelfulde skiltning var i øvrigt et tema, der blev fremhævet af samtlige grupper.

Michael Hoff afsluttede stormødet med at sige, at Lokaludvalgene vil samle op på de mange input og tage initiativ til at følge op på de væsentligste indsatser. Herudover blev det foreslået, at der hvert år i november bliver afholdt et stormøde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top