Husumforbindelsen
Det er kedeligt, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tilslutter sig anlæggelsen af en ny cykel- og gangbro

Af Ernst Emil Sørensen, Snertingevej 7. Medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg for V

Det er kedeligt, at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tilslutter sig anlæggelsen af en ny cykel- og gangbro over voldgraven, på et rigt naturområde, tæt på Åkandevej. Vestvolden/Voldgraven er på dette sted unikt, hvor fugle og dyr lever og søger ro for den altomsiggribende trafik og støj.

Voldgravene og bevoksningerne på og ved voldene er levested for mange dyr og planter. Især fuglelivet er rigt og varieret. I det tidlige forår kan man støde på skrubtudser, som er på vej ned til vandet. Om sommeren kan man i aftenskumringen opleve flagermus, som dykker efter insekter hen over vandet i voldgraven osv.

Jeg bor i Husum Syd og ønsker at bevare vores natur i bydelen bedst muligt, så en cykel- og gangbro over voldgraven er en dårlig løsning.
Husumforbindelsen handler også om sikre adgangsforhold for cyklende og gående og går fra Husumparken i syd til EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg i nord.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top