Status på Bellahøj Friluftsscene
Der er bevilget 6 mio. kr. til renovering af Bellahøj Friluftsscene – nu bliver de snart brugt

Den nedslidte friluftsscene på Bellahøj skal nu renoveres med blandt andet genopretning af siddepladser, nye trapper og nyt sceneunderlag. Der er nu fundet en rådgiver til projektet for renoveringen, nemlig GHB Landskabsarkitekter, som er det samme landskabsarkitektfirma, der i 2013 udarbejdede Visionsplanen for Friluftsscenen for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
Rådgiveren udarbejder nu et dispositionsforslag, som skal danne grundlag for orientering og godkendelse til fredningsmyndighederne. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et hovedprojekt frem til medio december, som skal være grundlaget for et entreprenørudbud.

Usikkerhed om tidsplan
Selve anlægsarbejdet er berammet til, at skulle udføres i perioden fra februar til maj 2019.
Hele tidsplanen for anlæg er afhængig af, at fredningsmyndighederne kan godtage projektet, ligesom det også skal være vejrmæssigt muligt at udføre anlægsarbejder, da det ikke er optimalt at lave jordarbejde i for vådt vejr / hvis der er barfrost. Da der skal etableres en del nyt græs, skal jordtemperaturen være over syv grader, så græsset kan spire og komme i god vækst inden, friluftsscenen endeligt ibrugtages. Bellahøj Friluftsscene er et unikt byrum formet som et amfiteater. Lokaludvalget har i mange år arbejdet for, at scenen bliver renoveret og kan blive en ramme for mange flere kulturelle arrangementer.
Forvaltningen har en god dialog med Lokaludvalget for Brønshøj-Husum omkring proces og tidsplan. Når der er tegninger vil disse blive præsenteret for blandt andet Lokaludvalget, oplyser Miljø-og Teknikforvaltningen.

Jord fra udgravningen til højhusene
Bellahøj Friluftsscene blev planlagt i sammenhæng med Bellahøjhusene og Degnemosen i 1951 af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen. Ud fra modernistiske idealer udfærdigede han amfiteatret som et enkelt anlæg udført i stramme linjer med respekt for både æstetik og funktion. Anlægget blev bygget af de store jordmængder, der blev tilovers ved udgravningen til Bellahøjhusene.
Bellahøj Friluftsscene er beliggende på et af Københavns højdepunkter og blev oprindeligt planlagt til at rumme ca. 2000 tilskuere. Koncerter, båltaler, politiske møder, teater og meget andet har været afholdt på scenen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top