Moderne brændeovne udleder færre partikler
Det har længe været kendt, at moderne brændeovne har en renere forbrænding end ældre modeller

Af Henrik B. Jensen, skorstensfejermester, formand for Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg

Det har længe været kendt, at moderne brændeovne har en renere forbrænding end ældre modeller. Men nu sætter en ny rapport fra Miljøstyrelsen endelig tal på, hvor lidt en moderne brændeovn udleder – målt i forhold til gamle brændeovne. Vel at mærke ved almindeligt brug i danske hjem og uden forudgående instruktion af brændeovnsejeren.

Målinger på nye brændeovne i Vallensbæk sammenligner med tilsvarende målinger i Gundsømagle i 2004-05. Målingerne afslører, at en moderne brændeovn udleder 70 % færre partikler end ovnene gjorde i 2005. Hvor den gennemsnitlige emission i 2005 var 9,9 gram partikler pr. kilo indfyret træ, er det tilsvarende gennemsnit i dag på 2,9 gram partikler pr. kilo træ. Det er væsentligt under lovens krav på 4 gram partikler pr. kilo og tæt på de resultater, der opnås ved fyring i laboratorier.

Også for tjærestofferne PAH er reduktionen markant: De nye ovne udleder kun 14 % af den mængde PAH, der blev målt i Gundsømagle i 2004-05.
Rapporten kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top