Høring om Husumforbindelsen
Frem til den 12. november er et projektforslag om en 2 km lang cykelforbindelse mellem Tingbjerg og Husum Syd i offentlig høring

Høringsmaterialet ligger på Københavns Kommunes høringsportal på internettet blivhoert.kk.dk. Her kan indgives høringssvar, men disse kan også sendes til Byens Fysik, Islands Brygge 37. 2300 S.
Helt tilbage i oktober 2014 besluttede Københavns Borgerrepræsentation at der i budgettet for 2015 skulle afsættes 25 mio. kr. til at etablere gang- og cykelforbindelse Husumforbindelsen.
Der var et ønske om at binde den nordlige og den sydlige del af Husum sammen på tværs af Frederikssundsvej for de lette trafikanter, da Husums vejstruktur gør det let at bevæge sig fra øst til vest, men mere vanskeligt at bevæge sig fra nord til syd. Projektet skal også understøtte Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi i at styrke sammenhængen mellem Tingbjerg og Husum samt skabe gode gang- og cykelforbindelser til den omkringliggende by.
Husumforbindelsen skal efter planen starte sit forløb i Tingbjerg og krydse Vestvolden via en ny bro på de eksisterende brofæster og følger Kobbelvænget til Frederikssundsvej og videre ad Korsager Alle til tunnellen under S-banen ved Åvendingen med en afstikker til Husumparken/Husum Skole. En bedre infrastrukturel sammenhæng mellem områderne skal blandt andet også øge borgernes brug af de eksisterende idræts- og kulturfaciliteter fx Husumparken og EnergiCenter Voldparken.
De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager indenfor høringsperioden, vil efterfølgende blive behandlet og muligvis blive indarbejdet i projektet.
Det er planen, at arbejdet med etablering af Husumforbindelsen skal starte i 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top