Brændeovne er et stort miljøproblem
Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd

Bjørn Andersen kommer i Brønshøj-Husum Avis d. 25/9 med række misforståelser om brænderøg.
Bjørn Andersen mener, at kun sod fra vejtrafik er et problem. Det er forkert. De seneste nationale emissionsopgørelser fra Aarhus Universitet viser, at landets brændeovne udleder meget mere sod, kræftfremkaldende tjærestoffer og dioxiner end vejtrafikken. I Danmark er brænderøg landets mest helbredsskadelige miljøproblem, der forårsager godt fire gange flere dødsfald end luftforureningen fra trafik. Der eksisterer masser af undersøgelser, der dokumenterer dødsfald og sygelighed grundet brænderøg. Nogle læger har samlet denne viden: www.woodsmokepollution.org
I hele København er kun 16.000 brændeovne, der dækker under 0,5 procent af byens energiforbrug. Men på bare en fyringssæson udleder brændeovnene i København lige så mange helbredsskadelige partikler som al vejtrafikken i byen udleder på et helt år. Dvs. ved at erstatte lidt brændefyring med miljørigtig fjernvarme kan opnås lige så stor partikelreduktion, som ved året rundt at forbyde alle lastbiler, busser, varebiler og personbiler i hele København.
Der eksisterer desværre ikke ”ren” brænderøg. Selv nye miljømærkede brændeovne, under optimale forhold i laboratorierne hos Teknologisk Institut, forurener pr. energienhed 20-50 gange mere end en gammel lastbil uden filter og ca. 100 gange mere end fjernvarme.
Brændeovne i byzone med kollektiv opvarmning bør udfases og erstattes af virkelighedsnære gas-brændeovne eller el-pejse. Derved kan hyggen bevares uden skadelig partikelforurening. På sigt kan filtre muligvis give traditionelle brændeovne en renæssance. Det er dejligt, at overborgmester Frank Jensen har fået øjnene op for luftforureningen fra byens brændeovne.

1 kommentar om “Brændeovne er et stort miljøproblem”

  1. Johnny Larsen siger:

    Interessant så mange fejlagtige påstande Kåre Press-Kristensen kan få samlet sammen og sikke mange undersøgelser han bygger sine konklusioner på. Desværre er påstandene usande og hvis man ser undersøgelser fra Teknologisk Institut så siger alle resultater det modsatte, nemlig at partikelforurening fra nye godkendte brændeovne er faldet de sidste 20 år – og en moderne ovn har en meget ren forbrænding. Heldigvis støtter Miljøstyrelsen sig til seriøse forskningsresultater fra blandt andet Teknologisk Institut og ikke Det Økologiske Råds hjemmestrikkede lommefilosofier og fejlfortolkninger. Hvis Kåre, DØR og deres discipel pensioneret tysklærer Finn Eriksson fra Måløv vil have bedre faktuel viden så kan der findes mange rapporter hos Teknologisk Institut, mfl og Skorstensfejerlauget i Danmark har ligeledes udgivet en fornuftig pjece om emnet der hedder “Fyr med god samvittighed”.
    Afslutningsvis er det værd at bemærke at brændefyring er CO2 neutralt og målt i forhold til oliefyring giver brændefyring i Danmark en årlig besparelse på 1,3 millioner tons CO2.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top