Imponerende lokalhistorisk bog
Svend Ole Nielsen skriver levende om perioden 1530-1800 i bl.a. Brønshøj og Husum

Med titlen ”Fra fæster til selvstændig bonde og husmand” har Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev udgivet en bog, der fortæller om samfundet og beboerne i landsbyerne Brønshøj, Husum, Utterslev og Emdrup. Forfatteren er Svend Ole Nielsen, der er uddannet historiker fra Århus Universitet og medlem af bestyrelsen for Lokalhistorisk Selskab.

Det er en omfattende beskrivelse af en del af bydelens fortid, hvor der i dag kun er meget lidt tilbage fra den tid for 3-400 år siden. Foruden gadekærene i Brønshøj og Utterslev er der enkelte gårdbygninger omkring Utterslev Torv samt naturligvis Brønshøj Kirke.

Men mange steder i bydelen er der tydelige spor i gadenettet fra udskiftningen i 1780-erne. Helt op til starten af 1900-tallet forekom Brønshøj og Husum meget landlige med kornmarker og gårde.

Tre hovedafsnit
Bogens første afsnit handler om samfund og dagligdag i Brønshøj Sogn i 1600-tallet og drejer sig om livet og hverdagen i de fire landsbyer, herunder en beskrivelse af landsbyens indre liv og det lokale selvstyre omkring landsbyens fællesskab, især omkring dyrkning af jorden.

Hovedafsnittet hedder ”Fæstere under Kronen”, hvor bønderne ofte sad på gårde som fæster, dvs. havde fæstebrev fra jordejeren til at dyrke jorden, hvor bonden kunne forvente at blive boende, hvis han opfyldte sine forpligtelser. Disse bestod af en årlig afgift i penge, korn eller naturalier, der kaldtes landgilde, og/eller i arbejde, kaldet hoveri, der dog senere i reglen blev afløst af en afgift i penge, de såkaldte hoveripenge.

Sidste afsnit handler om udskiftningen af gårdene i slutningen af 1700-tallet. Udskiftningen betød, at man opgav at dyrke jorden i fællesskab og at fællesjorden opdeltes, således at hver enkelt bonde fik sin egen private jordlod, ofte i umiddelbar nærhed af gården.

Nogle steder gennemførtes en udflytning af gårdene, mens bønderne i fx Husum Landsby ikke ønskede at flytte ud, men ville blive boende i den trygge landsby. Dette betød, at hver gård blev liggende og fik sin jord til at strække sig ud fra gården i landsbyen, så den samlede udskiftning af jorden med markskel fik form som en stjerne – deraf navnet stjerneudskiftning. Senere blev der anlagt veje i markskellene, og mange af disse vejforløb eksisterer også i dag, hvilket tydeligt ses på et kort over Husum.

”Fra fæster til selvstændig bonde og husmand”
Forfatter: Svend Ole Nielsen
148 s., rigt illustreret
Pris: 160 kr. Kan købes i Lokalhistorisk Arkiv i Pilegården, torsdag kl. 18-20

Sterms kort over Brønshøj Sogn med den tydelige stjerneudskiftning i Husum. Tegnet i 1848.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top