Brændeovne
Kronik

Af Bjørn Andersen, Islevhusvej 84

Det var en ulykke, den dag Brønshøj blev indlemmet i Københavns kommune. Brønshøj har intet med storstaden at gøre, vi er vidt forskellige og burde ikke hænge sammen. Brønshøj er også gang på gang gennem historien blevet behandlet mindre godt, fordi vi ikke var en naturlig del af metropolen, der først og fremmest skal varetage sine nære interesser. Det burde der skrives en bog om.

Det seneste kapitel i bogen kunne være det forbud mod brændeovne, som Magistraten netop har udstedt. Det er et forbud, der muligvis har en eller anden berettigelse inde i byen, men som herude virker fuldkommen forrykt. Jeg har boet her i mere end en menneskealder og er aldrig blevet generet på nogen måde af brænderøg på mine mange jævnlige, lange gåture rundt i hele Brønshøj året rundt.

Efter at jeg fik svagelige lunger er jeg derimod blevet plaget af de mikroskopiske sodrester, som fylder luften efter dieseldrevne lastvogne, varevogne og busser. Disse forurenende partikler har forskningen utvetydigt vist er kræftfremkaldende, det samme er ikke tilfældet for ren brænderøg. Den rette brug af brændeovne er desuden økologisk i den forstand, at det træ, der fældes og brændes, erstattes af nye træer, som indgår i jordens cyklus.

Overborgmesteren sagde for nylig, at ”københavnerne må lære at hygge sig lidt mindre”. Han erklærede med store armbevægelser, at ”den farlige forurening fra brændeovne langt overgår forureningen fra trafikken”. Det er i mere end én forstand udokumenteret. Hvad baserer overborgmesteren påstanden på? Hvordan har man målt forureningen og mikroskoperet de nødvendige hundredevis af prøver, og har man målt luften alle steder i kommunen?

Hvilke videnskabelige metoder har man brugt, og hvilke delresultater foreligger der? Eller er det hele mest baseret på von-hören-sagen og tvivlsomme spørgeskemaer? Og er overborgmesteren klar over, at en moderat mængde røg fra brændeovne – i klar modsætning til trafikosen – er ufarlig?

Bortset fra alt dette skal jeg ikke tage stilling til, hvorvidt en hyggelig brændeovn i en lejlighed på Vesterbro eller nogle små ovne i en ejendom på Østerbro er relevante. Brønshøj er ikke København. Herude er brændeovnen mere end en hyggespreder. Den er i Brønshøj som på så mange lignende steder en (uskadelig) del af en livsstil.

Et forbud af denne art ville iøvrigt aldrig kunne lade sig gøre på Frederiksberg, der heldigt for dem har holdt sig fri af Kbh. For ikke at tale om Gentofte, Rødovre, Herlev, Ballerup etc. Eller hvad med den kommune, Frank Jensen selv kommer fra i Nordjylland – dér trækker man uden tvivl på smilebåndet ad Frank Jensens aparte initiativ.

Overborgmesteren skal sikkert bruge forbuddet til at bryste sig overfor besøgende. Han burde i den forbindelse også invitere gæsterne til bl. a. at se de store mængder af kostbare kommunale elcykler, der står ubrugte hen alle steder, også ved Husum station, hvor de overflødige køretøjer i sommerens løb flere gange har været udsat for hærværk. I Brønshøj undrer vi os såre.

Der burde herudefra lyde et ramaskrig over den kommunale ordre til at skrotte brændeovnene. Desværre er jeg er så gammel, at jeg ikke længere har de kræfter, der skal til for at protestere effektivt, men der må være nogen, som kan gøre det. Brønshøj er ikke Øster, Vester eller Nørrebro, eller det indre København. Et forbud mod brændeovne i Brønshøj er absurd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top