Åbent brev om udbygning af Bellahøj Skole
I forrige uge var der rejsegilde på den nye 17 m høje multihal på Bellahøj Skole, hvilket sikkert har været festligt og fornøjeligt for dem, der deltog.

Af afdelingsbestyrelsen fsb afd. 1-35 Bellahøj v/ Frederik Valmin, formand – Lone Landgreen, næstformand og Frank Bentin, sekretær

I forrige uge var der rejsegilde på den nye 17 m høje multihal på Bellahøj Skole, hvilket sikkert har været festligt og fornøjeligt for dem, der deltog. Som Bellahøj Skoles nærmeste naboer var vi desværre ikke inviteret med til festen, men kan nu læse i Brønshøj-Husum Avis, at alt er så fantastisk.

Tilbage ved projektstart i 2016/2017 blev vi, afdelingsbestyrelserne i Bellahøj Højhusene, inviteret til møder, hvor Københavns Kommune præsenterede forslaget til en kommende udbygning af Bellahøj Skole – et forslag vi bestemt ikke var begejstrede for bl.a. fordi bygningen blev højere end først skitseret. Det lykkedes os at få placeringen af bygningen ændret lidt, men den nye skolebygning tager alligevel udsigten til træer og solen fra flere af vores beboere.

Under den efterfølgende høring protesterede vi og andre derfor over projektet, men uden at blive hørt. Dog blev vi som afdelingsbestyrelse inviteret til dialogmøde med projektets ledelse i Københavns Kommune. For i visionen for udbygningen lå også et ønske om et større samspil mellem Bellahøj Skole og Bellahøj Højhusene.

Det blev bl.a. aftalt at det hegn, der adskiller skolen mod ’Skolestien’ og højhusene, skulle fjernes og beplantningen tilpasses. Men nu kan vi læse i sidste uges BHA avis, at der nu kommer et indgangsparti til den nye bygning fra området ved Degnemosen. Den plan er vi ikke tidligere blevet præsenteret for – og hvad så med indgangen fra ’Skolestien’ som vi har aftalt?

Henover sommeren er byggeriet så for alvor gået i gang. På det sidste dialogmøde i foråret 2017, blev det aftalt, at der skulle tages størst muligt hensyn til naboerne og at arbejdet på byggepladsen tidligst måtte starte kl. 7.00 og slutte kl. 17.00 på hverdage. Arbejde i weekenderne blev ikke nævnt. Desværre gik der ikke mange uger førend byggeriet startede før kl. 6.30 og mange gange først sluttede efter solnedgang og også i flere weekender.

Nu skal bygherren ikke bebrejdes for, at Danmark i år har haft den varmeste sommer i mandsminde. Men larmen fra skæremaskiner og andre larmende entreprenørmaskiner har været så høj, at vi ikke har kunne have vinduer åbne eller sidde på vores altaner før efter kl. 22.

Den 12. juli 2018 var vores tålmodighed så brugt og vi henvendte os derfor via mail til projektchef Nina Skjødt-Petersen. Først den 13. august 2018 fik vi oplyst, at der var kommet en ny projektchef, Birgitte Skak-Iversen og at vores mail var blevet videresendt til hende. Efter yderligere 14 dages ventetid, sendte vi derfor en ny mail og vi har endnu ikke modtaget nogen reaktion fra Københavns Kommunes projektchef, hvilket vi finder meget utilfredsstillende.

Vi vil med dette ”åbne brev” bede Københavns Kommune om at melde tilbage til os, da vi ønsker at genoptage dialogen, så vi i fællesskab kan få tilrettelagt den kommende beplantning mellem skolen og Bellahøj Højhusene og få en afklaring på de mange andre spørgsmål, der er berører os som beboere. Det handler jo ikke kun om en stor skolebygning, træer og buske, men om fremtidigt godt naboskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top