Unge stemmer fra 2700
Gadelandet-01-33-16.jpg
De boligsociale helhedsplaner i Husum og Tingbjerg & Utterslevhuse er tovholdere på projektet. Omfattet er blandt andet bebyggelsen i Gadelandet. Foto: Kaj Bonne
En gruppe unge fra Husum og Tingbjerg er gået sammen for at få deres stemmer hørt og blande sig i samfundsdebatten om regeringens såkaldte ghettoområder

De unge har en mission – de vil nuancere debatten om udsatte boligområder og dem der bor der, og til september skal en gruppe lokale unge, som deltager i et projekt kaldet Reclaim the Hood deltage i Ungdommens Folkemøde sammen med politikere og andre unge fra hele landet. De unge har siden april arbejdet med at udvikle work-shops og andre indslag til folkemødet, hvor de skal bemande en stand.

– Det har været virkelig inspirerende at se, hvor mange gode og kreative idéer de unge byder ind med. De har nogle virkelig reflekterede holdninger, der langt fra er sort/hvidt, fortæller én af tovholderne for projektet, Anne Katrine Teglgaard Koch, der er børne- og ungemedarbejder i helhedsplanen Husum For Alle.

De unge skal blandt andet lave rollespil og en quiz til Folkemødet, som skal sætte fokus på de problematikker, de møder som unge fra et udskældt boligområde og andre skal rappe eller læse et digt højt. Én af dem er 21-årige Iman Chouikhi, som til daglig læser Sundhed og Informatik på Københavns Universitet.

– Reclaim the Hood er en mulighed for at vi unge, som nok føler os lidt misforstået, kan udtrykke os og tage ordet – og jeg vil super gerne bidrage til mit lokalområde ved at være med til at nuancere synet på mit boligområde, fortæller Iman Chouikhi, som har boet i Tingbjerg hele hendes liv.

De unges opråb
Formålet med projektet Reclaim the Hood og de unges deltagelse i Ungdommens Folkemøde er at styrke de unges handlemuligheder, følelse af inklusion og medborgerskab – foruden det at de unge får mulighed for at indgå i et positivt og udbytterigt fællesskab på tværs af bydele.

For Iman Chouikhi handler det netop om at få handlemuligheder og blive hørt i debatten. – Vores fokus i Reclaim the Hood er at komme ud med den gode historie og få mulighed for at nuancere billedet lidt. Ord har magt.

Derfor er det vigtigt for mig at kunne deltage i det her projekt. For her får vi mulighed for at få ordet og mulighed for at kommunikere, og vi når så meget længere ved at tale sammen. Det kan også være lidt trættende, at man hele tiden skal tale om det samme.

Vi er så meget mere end de problemer, som bliver malet af os. Der er rigtig mange af os, som studerer og uddanner os og får ekspertise inden for alle mulige felter, fortæller Iman.

Dobbeltpres på unge med anden etnisk baggrund
Det er måske i forvejen svært at være ung, men for unge minoriteter kan det ligge et ekstra lag af forventninger til at de skal opføre sig på en bestemt måde og leve op til omverdenens forventninger.

For Iman og mange af de andre unge i Reclaim the Hood føles det som et dobbeltpres, hvilket er noget af det, som de gerne vil sætte fokus på under Ungdommens Folkemøde. – Man føler et pres, fordi man ser ud, som man gør eller hedder noget bestemt. Man føler ligesom, at man skal kompensere for at være født på en bestemt måde, en bestemt sociokulturel kontekst så at sige.

Samtidig vil man gerne klare sig godt i skolen og gøre sine forældre stolte. Samtidig er der jo de sociale medier, som har en tendens til at tegne et perfekt billede af hvordan en ung person, skal være, forklarer Iman.

Forskel på retorik og oplevelser
For Iman er der stor forskel på retorik og oplevelser. – Den måde der bliver talt om etniske minoriteter i samfundsdebatten er helt vildt ude af proportioner i forhold til hvad man oplever i sin hverdag.

Det er jo ikke fordi, jeg går og føler apartheid-tilstande på eksempelvis Brønshøj Torv eller mangel på borgerrettigheder som i USA i 60érne. Men der bliver ligesom holdt fast ved den negative retorik og efterhånden begynder det at gøre noget ved folks opfattelse af andre mennesker.

Fordi det at være anderledes får en negativ konnotation, forklarer Iman, som håber, at flere unge vil komme og være en del af Reclaim The Hood.

FAKTA
Reclaim the Hood er støttet af Tingbjerg-Husum Partnerskab.
De unge mødes en gang om ugen – næste gang er 7. august. Der er stadig plads til flere unge fra Husum, Tingbjerg og Utterslevhuse i alderen 15-25 år.
Ungdommens Folkemøde afholdes i Valbyparken den 6.-8. september.
Tilmelding hos Henriette Larsen på henriette@tingbjerg.com eller på sms 23836069.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top