Sådan bliver Husums klubhus
Husm-Boldklub-1.jpg
Lyst og venligt og med udsigt over kampbanen.
Her er projektet til det nye klubhus, som vil koste ca. 12 mio. kroner. Husum Boldklubs medlemmer er blevet præsenteret for planerne

For nylig blev medlemmerne af Husum Boldklub præsenteret for et klubhusprojekt ved et informationsmøde i klubbens nuværende, utidsvarende og baraklignende klubhus. Og det er spændende, hvad arkitekterne har tegnet sig frem til.

Hele projektet forventes at komme til at koste ca. 12 millioner kroner. Pengene kommer fra Københavns kommune og diverse fonde.

– Vi havde ca. 50 medlemmer og naboer med til infomøde, fortæller Husum Boldklubs formand Johnny Erik Nielsen.

Nu forestår så bare de nødvendige godkendelser og tilladelser. Det gør ikke processen nemmere, at Husumparken er et fredet område.

– Men Københavns Kommune har lovet at kigge på sagen, så hurtigt som muligt, når den skal igennem systemet, siger formanden.

Symmetri
I fremlæggelsen betonede de ansvarlige netop, at Husumparken er et fredet område med boldbaner og et stiforløb, der er udlagt symmetrisk i forhold til Husum Skole. Anlægget har stor betydning for sine rekreative herlighedsværdier og det helstøbte planudlæg.

For få år siden er der gennemført en landskabsarkitektonisk opgradering af stiforløbet rundt om anlægget og nye aktiviteter og opholdspladser er føjet til i et form-sprog, der med sit let asymmetriske forløb og skrå linjer på fornem vis iscenesætter og udfordrer det oprindelige symmetriske anlæg.

Visionen er at skabe en bygning og et nyt naturligt samlingssted i kvarteret, der

– appellerer til mange forskellige typer brugere
– kan fungere som socialt mødested ude og inde
– inspirerer til både planlagte og improviserede aktiviteter
– indpasser sig markant og respektfuldt i Husumparken

Vi vil skabe attraktive tidssvarende faciliteter til boldklubbens medlemmer og rekreative funktioner til områdets beboere og andre besøgende.

Her kan hundelufteren stoppe op og få en kop kaffe. De ældre beboere kan mødes til bankospil og bridge i pensionistklubben. Om onsdagen er der aftenskole og beboerne i området kan leje et festlokale til sociale sammenkomster. Kantinen serverer dagens ret til rimelige priser, så familier gerne bliver hængende efter træning på hverdagene.

Disponering
Vinkelbygningen består af to længebygninger med hver deres taghældning, der er sat sammen til en figur, der er både enkel og oplevelsesrig. Den ene fløj (beskidt zone) indeholder alle omklædningsrum, fælleslounge, køkken og teknikrum. Den anden (ren zone) rummer kantinen, taktiklokalet og kontor/ bestyrelseslokale.

De to afsnit hænger godt sammen, men kan også fungere uafhængigt af hinanden. Man kan således holde rund fødselsdag og leje kantinen samtidig med, at omklædningsrummene og fællesloungen – med direkte udgang til banerne – kan være i funktion uden at genere.

I normale situationer vil man naturligt vælge hovedindgangen og gå via klublokalet til gangen med omklædningsrummene. Så kan man lige se, om der sidder nogle af vennerne enten inden- eller udenfor. Vælger man den sekundære indgang – spillerindgangen – kommer man naturligt forbi køkkenskranken og får et kig ind i klublokalet, så man kan se, hvem der sidder der. Når man er klædt om og skal ud og spille bold benyttes spiller-udgangen ved fællesloungen i beskidt zone.

Ved spillerudgangen findes støvlevask, skraberist m.v. Køkkenet er centralt placeret og har direkte adgang til både ren og beskidt zone samt opholdsarealet udenfor. Med denne placering kan køkkenet på optimal vis servicere alle.

Set fra sydsiden.

Klublokale/taktikrum
Klublokalet er husets samlingssted og har udsigt over banerne og opholdsarealet foran. Der er etableret en 3 m dyb overdækket terrasse, hvor man kan søge ly, hvis der kommer en byge. Klublokalet har plads til 48 siddende gæster med rigtig god plads omkring bordene og et legehjørne tæt på udgangen til terrassen.

Desuden afsætningsplads til beskidt service og infotavle samt plakatramme med kantineinfo. Rent service hentes ved skranken. Taktikrummet har plads til 24 personer og er adskilt fra klublokalet med en foldevæg med en gående dør. På den måde kan rummene fungere sammen eller særskilt. Taktikrummet er forsynet med en 3 x 1½ m magnetisk whiteboard.

Ved siden af taktiklokalet findes et multianvendeligt rum til administration (2 skriveborde) samt mødebord til 12 personer. Desuden er der plads til whiteboard og arkivskabe/ reoler.

Forhåbentlig kan det ny klubhus stå færdigt i løbet af næste år:

– Altså vi håber på, at alt er godkendt, så arbejdet kan starte midt i oktober. Og det kunne være dejligt, hvis vi får udleveret nøglerne den 1. juni 2019, sådan som det er stillet os udsigt, hvis tidsplanen holder, siger en forventningsfuld Johnny Erik Nielsen.

Der er plads til sociale arrangementer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top