København ikke i mål, men har viljen
Borgerrådgiver Johan Busse giver i sin beretning for 2017 en status over Københavns Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening

– Københavns Kommune er ikke i mål, hvad angår lovmæssig forvaltning, retssikkerhed og god borgerbetjening, men der er vilje til læring og forbedring, siger Borgerrådgiveren i sin beretning.
Der er sket en stigning i antal henvendelser til Borgerrådgiveren, der i 2017 modtog 863 sager til skriftlig behandling mod 783 året før. De 863 sager omfattede 1.295 klagepunkter. Også telefoniske henvendelser er der flere af. Borgerrådgiveren håndterede 3.227 opkald, hvilket er ca. 10 % flere end i 2016.
Ca. 59 % af henvendelserne handler om sagsbehandling, som kan påvirke lovligheden af kommunens afgørelser, og ca. 75 % handler om sagsbehandling, der kan forringe borgernes (rets)stilling. Hovedparten af klagerne dækker over forhold, der kan påvirke kommunens troværdighed og det oplevede serviceniveau, og mere end ca. 80 % dækker over forhold, der kan være udtryk for ineffektiv administration og ca. 75 % over forhold, der er lovbundne og derfor kan være udtryk for ulovlig forvaltning.

Retssikkerheden er afgørende
– Retssikkerhed som værdi er ikke en naturlov – heller ikke i Københavns Kommune. Hvis lovmæssig forvaltning, retssikkerhed og borgerbetjening i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag konsekvent skal være i fokus, kræver det en vedholdende indsats. Og så bør vi være bedre til at vurdere de juridiske og retssikkerhedsmæssige risici på samme måde, som vi vurderer de økonomiske risici, i alle sammenhænge. Retssikkerheden skal være en integreret del af alt, hvad vi foretager os, siger borgerrådgiver Johan Busse.
– Kommunen begår fejl. Det er uundgåeligt, og det vi bør vurderes på, er derfor, hvordan vi arbejder for at undgå de fejl, vi kunne have afværget, og hvor gode vi er til hurtigt at rette de fejl, vi har begået, slutter Borgerrådgiveren.

Fokus på borgerservice
Susan Hedlund, borgerrepræsentant og formand for Borgerrådgiverudvalget, udtaler: – Det er glædeligt at konstatere, at vores forvaltninger og medarbejdere gør flittigere brug af Borgerrådgiverens juridiske bistand, så vi er på forkant med mulige problemstillinger i stedet for på bagkant, og også at vi i mange tilfælde er gode til at rette vores fejl og bruge dem til at skabe generelle forbedringer. Det er den praksis, vi skal holde fast i og skal udbrede, hvor den ikke allerede findes. Det kommer den enkelte borger til gode, at vi gør os umage og har fokus på den oplevede borgerservice og på retssikkerheden, siger Susan Hedlund.

Borgerrådgiveren
– hjælper, vejleder og behandler klager fra borgere og virksomheder, der føler sig klemt i kommunens system, og er utilfredse med sagsbehandlingen eller den måde, kommunen løser sine opgaver på.
– fører tilsyn og udpeger mulige brud på lovgivningen og andre forhold, der påvirker den oplevede borgerservice negativt. Borgerrådgiveren er ansat af Borgerrepræsentationen og er uafhængig af kommunens udvalg, borgmestre og forvaltninger.

Der er sket sagsbehandlingsfejl eller dårlig borgerbetjening i 69% af kommunens sager, der er klaget over til Borgerrådgiveren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top