Valg på to lokale skoler
Husum-Skole-02-18-15.jpg
På Husum Skole er opstillet 10 kandidater til forældrenes 7 pladser. Valghandlingen forventes afsluttet den 20. juni. Foto: Kaj Bonne
I løbet af foråret afholdes valg til skolebestyrelserne på folkeskolerne

På Husum Skole og Brønshøj Skole afholdes der valg med afstemning og stemmesedler, mens der er fredsvalg på Bellahøj Skole og Korsager Skole. På Tingbjerg Skole er der opstillingsmøde i denne uge, og det forventes at ende med enighed om opstillingslisten og dermed fredsvalg. Et fredsvalg betyder, at der ikke skal foretages afstemning, da alle opstillede er enige om, hvordan opstillingslisten skal se ud.

Valgperioden er enten 2 eller 4 år, og normalt består skolebestyrelsen af syv forældre, to elevrepræsentanter og to personalerepræsentanter. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Omfattende kompetence
Det er skolebestyrelsen selv, der bestemmer hvor tit, hvor længe og hvornår man mødes. Typisk mødes skolebestyrelsen en gang om måneden bortset fra juli og møderne varer typisk 2½ – 3 timer.

Skolebestyrelsen har en omfattende kompetence og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Borgerrepræsentationen fastsætter og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager.

Skolebestyrelsen skal fastsætte principper for skolens virksomhed, bl.a.:
• undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, udbud af valgfag, specialundervisning og elevernes placering i klasser,
• skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
• samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet,
• underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,
• arbejdets fordeling blandt det undervisende personale,
• fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
• Skolebestyrelsen godkender skolens budget.
• Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top