Udstilling om byudvikling i Tingbjerg
Tingbjerg-Streetview.jpg
Byudviklingen i Tingbjerg starter på Lille Torv, hvor der forventes byggestart i maj. Sådan forestiller en tegner sig det nye torv - set fra krydset Åkandevej/Ruten. Foto: Illustration: Københavns Kommune
Model og plancher viser politikernes og boligselskabernes planer for området

Det er meget omfattende planer for fornyelse og fortætning af boligmassen i Tingbjerg, der præsenteres på en udstilling i Beboercentrum på Ruten 14. Udstillingen er åben og bemandet torsdage fra kl. 14 til 16.

Borgerrepræsentationen vedtog i 2015 en byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum. Byudviklingsstrategien er udarbejdet i samarbejde med boligorganisationerne fsb og SAB, og formålet med strategien er at løfte Tingbjerg fra et udsat boligområde til et attraktivt og varieret byområde og skabe muligheder for en bymæssig fortætning.

Boligselskaberne ønsker på den baggrund det eksisterende butikscenter og bibliotek på Store Torv nedrevet med henblik på at etablere nye og mere tidssvarende bygninger til boliger, serviceerhverv, plejecenter og daginstitution.

Projektets omfang og indvirkning på lokalmiljøet kræver, at der udarbejdes en lokalplan, som er under udarbejdelse og forventes vedtaget omkring sommerferien
For Lille Torv på Ruten er allerede vedtaget en lokalplan, der bl.a. betyder nedrivning af butikker og byggeri af private boliger og nye butikker, bl.a. et Lidl-supermarked. Det forventes at det første spadestik til byggeriet tages i maj i år.

Fælles plan i løbet af i år
Konsulent Cecilie Rønnow Eskelund fra boligselskaberne SAB v/ KAB arbejder sammen med kolleger fra fsb og den private ejendomsudvikler NREP med byudviklingen i Tingbjerg.

– I starten af 2018 blev den private ejendomsudvikler NREP valgt som fsb og SAB’s fælles partner for udviklingen af private boliger imellem husene, og parterne indgik en partnerskabsaftale om byudvikling i Tingbjerg. Som en del af den aftale arbejder fsb, SAB/KAB og NREP sammen om at lave en fælles byudviklingsplan i løbet af 2018, fortæller Cecilie Rønnow Eskelund og tilføjer, at byudviklingsplanen skal både vise hvad fsb og SAB’s infrastrukturprojekt konkret skal indeholde og hvor de private boliger, som NREP vil bygge, kommer til at ligge.

Fem hovedprincipper
Byudviklingsstrategien sætter retningen for initiativerne i Tingbjerg, og der er fem hovedprincipper:
• Bedre forbindelser – til naturen og byen
• Private boliger mellem husene
• Udvikling af uderum
• Udvikling af Ruten
• Nytænkning af de kommunale institutioner

– Vi vil åbne op til naturen, der ligger rundt om bebyggelsen med bedre stisystemer og god belysning. Det skal være nemmere og bedre at cykle, gå eller køre mellem Tingbjerg og Husum, og mellem Tingbjerg og Gladsaxe, fortæller Cecilie Rønnow Eskelund.

Der skal endvidere bygges nye ejerboliger, både lejligheder og rækkehuse, og i forskellige størrelser. De nye boliger placeres rundt omkring i hele Tingbjerg. En blandet by giver mere byliv og flere muligheder for fællesskaber og nye aktiviteter, tilføjer hun.

Plads til institutioner
– Når der kommer flere boliger og dermed flere mennesker i Tingbjerg, vil der blive brug for at gøre plads til flere børn i Tingbjergs børneinstitutioner, skole og fritidstilbud – det giver en unik mulighed for, at kommunen kan lægge en samlet plan for at opgradere og bygge nye kommunale institutioner til glæde for alle Tingbjergs børn. Dette arbejde er i fuld gang. Der er også et stort behov for moderne plejeboliger i København, og det er planen at bygge et nyt plejecenter på Ruten.

Cecilie Rønnow Eskelund i udstillingen foran en model, der skitserer planerne for Tingbjerg. Med hvidt er angivet forslag til nybyggeri. Udstillingen kan findes i Beboercentrum på Ruten 14, hvor Cecilie og hendes kolleger står klar til at svare på spørgsmål hver torsdag mellem kl.14 og 16. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top