Stop tyveriet!/tyveri ved højlys dag
Regeringens ghettologik med nedrivning for egne penge vil betyde at lejerne i den almene sektor skal betale for den fejlslagne anvisnings- og integrationspolitik.

Af Frederik Valmin, formand fsb, Gerda Bilde, formand AAB, John Steen Johansen, formand SAB og Leo Kragh Jensen, formand AKB, alle Bellahøj

Regeringens ghettologik med nedrivning for egne penge vil betyde at lejerne i den almene sektor skal betale for den fejlslagne anvisnings- og integrationspolitik.
Regeringen foreslår, at Landsbyggefonden skal bløde med 12. mia. kr. for en plan, der i sin substans er en straffeekspedition frem for en forebyggende indsats.

Landsbyggefonden (LBF) er lejernes opsparing til nybyggeri, vedligeholdelse og renovering. Hvor boligejere og andelshavere har en mindre husleje, når kreditforeningslånet er betalt, fortsætter vi med at indbetale uændret husleje (efter de 30-årige lån er udamortiserede) med et beløb indbetalt til LBF.

Dette sker selvfølgelig med en forventning om, at vi kan få vores hjem istandsat og renoveret uden voldsomme forhøjelser af huslejen.

At der skal laves handlingsplaner for boligområder med store sociale problemer er vi enige i. Men regningen bør fordeles balanceret og solidarisk blandt hele befolkningen. En fejlslagen integrationspolitik er et samfundsproblem.

Vi protesterer derfor mod den énsidige ekstraskat, der pålægges beboerne i den almene boligsektor.

Flere forebyggende indsatser inspireret af den model, der er under udvikling på Bellahøj med større beboerinddragelse i det vi kalder for en beboerdreven social helhedsplan ville være mere visionært.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top