Politisk aftale skal sikre plads til alle byens børn
Partierne bag København Kommunes budget for 2018 har indgået en aftale, der blandt andet skal sikre kapacitet til byens mange børn

Før påske indgik budgetpartierne i København, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, en aftale, der følger op på budgettet for 2018.
Aftalen sikrer en række nødvendige kapacitetsudvidelser på børneområdet, herunder midler til i løbet af de næste to år at åbne i alt 72 nye børnegrupper for at leve op til garantien om pasning højst fire kilometer fra hjemmet.
På skoleområdet er der bl.a. sat penge af til at planlægge to nye skolespor på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole. Samt til at sikre to grunde, der skal rumme to fremtidige folkeskoler: Én i Kødbyen og én ved Torveporten i Valby. Ligeledes er der midler til at etablere 98 nye specialskolepladser til et stigende antal elever med ADHD, autisme mv., så pladserne kan stå klar ved indgangen til skoleåret 2018/19.

Plads til mange nye borgere
København vokser med mindst 10.000 borgere om året. Derfor skal der investeres i ny kapacitet på børneområdet – ekstra skolespor og nye børneinstitutioner for at skabe plads til de mange, nye børn i byen. Mens der i dag er ca. 53.000 børn i den skolepligtige alder 6-15 år, vil antallet stige med ca. 19.000 i løbet af de kommende 20 år.
– Vi er enige om en aftale, der sikrer plads til byens børn, sætter gang i byens mest udsatte områder og lukker lidt af det efterslæb, vi har på idrætsfaciliteter i København, siger overborgmester Frank Jensen.
– Det er afgørende, at vi bygger mange boliger i København, hvor vi vokser med 10.000 indbyggere om året og efterspørgslen er meget stor. Ellers ryger boligpriserne op på et niveau, hvor kun de rigeste kan få råd til en bolig i København. Det vil jeg ikke acceptere. København skal være et sted, hvor der er plads til alle. Derfor er det fantas­tisk, at boligbyggeriet sætter rekord. I 2017 blev der opført 5.100 nye boliger, det største antal på et enkelt år siden Anden Verdenskrig, siger Frank Jensen.

Brønshøj-Husum?
Udover børneområdet indeholder aftalen en række tiltag især på Nørrebro og Nordvest: En skybrudssikring af Hans Tavsens Park, trafiksikring af Stefansgade, samt finansiering af Nordvest-passagen, der skal lede folk ind i Mjølnerparken.
Samtidig er der fundet den kommunale del af finansieringen til Kampsportens Hus ved Nørrebro Station, samt den kommunale medfinansiering til et nyt svømmebad på Papirøen.
Der er også sat penge af til at planlægge en fjernbusterminal ved Dybbølbro Station samt et beløb til at undgå forringelser på byens herberger og krisecentre.
Til gengæld vil man se forgæves efter særlige bevillinger til bydelen Brønshøj-Husum.
Aftalen koster kommunen ca. 1,1 mia. kr. Pengene kommer bl.a. fra de midler, der reelt er i kassen – eller rettere overskuddet fra 2017. Stigningen i kassebeholdningen skyldes bl.a. et mindreforbrug på overførsler, som primært skyldes færre borgere på kontanthjælp og sygedagpenge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top