Ny formand for Lokaludvalget
Hans S. Christensen er valgt som ny formand og Jarl Feyling som ny næstformand

Kort før påske holdt det nyvalgte Brønshøj-Husum Lokaludvalg sit første møde, der blev indledt med valg af formand og næstformand. Som ny formand valgtes udvalgets tidligere næstformand Hans S. Christensen, der afløser Erik Fisker, der har valgt at stoppe efter fire år som formand.
Hans S. Christensen er tidligere vicedirektør i NaturErhvervstyrelsen og blev medlem af Lokaludvalget i 2014 som repræsentant for SF. Han har i sit arbejde som næstformand været stærkt medvirkende til, at der har været et godt og sagligt funderet samarbejde i Lokaludvalget, der har betydet, at Lokaludvalget i perioden både har haft visioner og initiativer for at gøre bydelen til et endnu bedre sted at bo, og opholde sig i. Samtidig er det lykkedes Lokaludvalget at få et godt samarbejde med både politikere og forvaltning om udvikling og fornyelse af bydelen.
Erik Fisker begrunder sin fratræden med, at arbejdet som formand er ret omfattende og blandt andet kræver, at man aktivt sætter sig ind i utallige lokale forhold og tager initiativer, der forhåbentlig er til glæde og gavn for bydelens borgere.
– Jeg vil ikke komme med gode råd til den nye formand, som jeg har haft et fortrinligt samarbejde med – han har vist, at han godt kan selv og har det overblik og initiativ, der kræves. Til det nye Lokaludvalg vil jeg dog kort sige, at det er vigtigt, at de tager arbejdet i Lokaludvalget seriøst, men at de ikke tager sig selv højtideligt, siger den tidligere formand.

En attraktiv bydel
– Vi har opnået en del gode resultater og fået sat mange vigtige emner på dagsorde, både lokalt men også overfor politikerne på Københavns Rådhus og de forskellige forvaltninger. Det er helt centralt, og jeg vil bidrage til at gøre vores bydel mere attraktiv på alle områder, siger Hans S. Christensen.
Han peger blandt andet på de emner, der indgår i den Bydelsplan, Lokaludvalget udarbejdede i efteråret, og som er godkendt i Borgerrepræsentationen.
– I bydelsplanen indgår fx spørgsmålene omkring udvikling og fornyelse i Tingbjerg og Bystævneparken. Når det drejer sig om Tingbjerg er det hverken rimeligt eller formålstjenstligt at betegne området som en ghetto, siger Hans S. Christensen.
– Det er et område, hvor der er visse udfordringer, men årsagen skal findes i en forfejlet boligpolitik, hvor såkaldt svage familier er samlet. Vi skal forny området fysisk og sørge for, at vi får en mere blandet beboersammensætning, gerne med privat byggeri og fx et seniorbofællesskab, tilføjer han.

Vil følge sagerne til dørs
Mange af de sager Lokaludvalget har rejst de sidste år, vil blive tæt fulgt af den nye formand, fx de omfattende planer om attraktive boliger, hvor der i dag ligger en række plejecentre i Bystævneparken.
– Vi skal fastholde politikerne på, at der bliver tale om et byggeri i høj kvalitet og i pagt med dens umiddelbare nærhed til Vestvolden. Vi skal også følge den vedtagne helhedsplan for Utterslev Mose, så vi kan få en ren mose med omgivelser der tiltrækker borgerne, siger Hans S. Christensen.
Han nævner også bestræbelserne for, at Brønshøj Vandtårn kan tages i brug til blandt andet kulturelle formål som et vartegn for bydelen samt Lokaludvalgets visioner for etablering af ”Naturbyen” ved EnergiCenter Voldparken som en lokal naturskole om de ferske vande og et samlings- og aktivitetssted.
– Vi vil, på et sagligt grundlag, holde fast i både politikere og forvaltning. Lokaludvalget har vist sin berettigelse, og det vil vi bygge videre på. Det nye Lokaludvalg er også klar til at formulere nye visioner for de næste 4 år, slutter Hans S. Christensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top