Farvel til ghettoen?
Tingbjerg-01-13-16.jpg
Foto: Kaj Bonne.
Inden 2030 skal det være slut med de såkaldte parallelsamfund og ghettoområder - ifølge regeringen

Med regeringens 22 forslag er det målet at gøre noget effektivt for at forbedre/ændre forholdene i en række boligområder, der er præget af kriminalitet, relativt mange på overførselsindkomst, relativt mange med ikke-vestlig baggrund samt relativt mange uden erhvervsuddannelse eller i beskæftigelse.

I Brønshøj-Husum vil de initiativer, der bliver gennemført, især få betydning i Tingbjerg og i bebyggelsen Husumgård/Gadelandet. Regeringen foreslår bl.a., at der fysisk sker omdannelse i de udsatte områder, evt. i forbindelse med nedrivning af boligblokke.

Samtidig lægges der op til en meget mere håndfast styring af, hvem der kan få lejlighed i konkrete områder, hvor det også foreslås, at der sættes stop for den kommunale anvisningsret i almene boliger – og et mål om at højst 40% af boligerne inden 2030 skal være almene boliger, mens de øvrige skal være private.

Herudover er det udspillet, at der skal iværksættes en øget politiindsats samt mulighed for højere straffe i særlige områder.

For at sikre at alle børn får bedre forudsætninger i forbindelse med bl.a. uddannelse, foreslås det, at det i udsatte boligområder bliver obligatorisk, at børn går i daginstitution inden skolestart for at sikre bedre danskkundskaber. Endvidere skal der indføres målrettede sprogprøver i børnehaveklasserne, og der foreslås indført sanktioner over for folkeskoler, der ikke præsterer som forventet.

Samtidig skal der være et styrket forældreansvar med mulighed for økonomiske sanktioner over for forældre samt en tidlig opsporing af udsatte børn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top