Borgermøde om planlagt butikscenter
Kommende naboer, de lokale butikker og repræsentanter for grundejer- og boligforeninger var blandt de ca. 50 fremmødte til borgermødet om det planlagte butikscenter i Husum i forrige uge

Af Laura Rosenvinge og Rikke Skovgaard Andersen, arrangører af borgermødet

Kommende naboer, de lokale butikker og repræsentanter for grundejer- og boligforeninger var blandt de ca. 50 fremmødte til borgermødet om det planlagte butikscenter i Husum i forrige uge. Enhedschef Lise Pedersen fra tek-nik- og miljøforvaltning præsenterede lokalplansforslaget med butikscenter, p-hus og boliger på ”Altikon-grunden” ved Føtex.

Mange udtrykte bekymring for lokalplanforslagets betydning for trafik, trafiksikkerhed og parkering i området, og frlere pegede på trafikale udfordringer i centrets nærområde: Trange forhold for cyklister, uhensigtsmæssig parkering på vejene og et nyt lyskryds, der har øget trafikken på private veje.

Holdningerne til betydningen for de små butikker og de lokale handelsmuligheder var blandede. Nogle havde svært ved at se, hvordan et nyt og mindre center kan konkurrere med fx BIG i Herlev og Kronen i Vanløse. Et center risikerer at trække kunder fra de eksisterende lokale butikker, og kommunens detailhandelsanalyse viser da også, at de lokale butikkers kundegrundlag vil dale med 16 %.

Andre var positive og fremhævede, at bydelens befolkningstal er stigen-de, og at større udvalg vil få flere til at handle lokalt, hvilket også vil være til gavn for de nuværende butikker.

Fra mange var der et ønske om, at det planlagte center ikke bare kommer til at rumme store butikskæder, men også specialbutikker. Derudover var der efterspørgsel på lægecenter og forbedrede rammer for det lokale bibliotek. Sidst men ikke mindst var der forslag om at skabe gode forhold for cyklende handlende og stille krav om, at butikkerne i det planlagte center tilbyder praktikpladser og fritidsjob til lokale unge.

I de næste uger bliver lokalplansforslaget debatteret på rådhuset. Derefter kommer en offentlig høring. Hold øje med Københavns Kommunes høringsportal, www.blivhoert.kk.dk, hvor alle kan komme med høringssvar.

En varm tak til alle fremmødte for at bidrage til debatten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top