Nye mål for ”Sikker By” strategi
COLOURBOX7106029.jpg
Hærværk i nabolaget er den form form kriminalitet flest borgere i Brønshøj-Husum udsættes for. Foto: colourbox
Det politiske system på Københavns Rådhus arbejder med et forslag om ny ”Sikker By” strategi for perioden 2018-2021

Økonomiudvalget i København forventes på sit møde i dag at anbefale Borgerrepræsentationen at godkende et forslag til Sikker By strategi for de næste fire år. Det forventes også, at det godkendes, at samtlige politiske fagudvalg inden sommerferien skal drøfte implementering af strategiens principper.

Siden 2010 har der været fokus på at styrke det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i København og sætte fælles mål om mindre kriminalitet og øget tryghed. Det er sket ved, at Borgerrepræsentationen har vedtaget Sikker By programmer siden 2010, og det seneste program udløb med udgangen af 2017.

1154 sager vedrørende unge, som har bekymrende adfærd blev i 2017 behandlet af SSP København

Det er en strategi i stedet for et program, idet ønsket er at styrke den fælles retning for det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i København.

Omdrejningspunktet for strategien er et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunens forvaltninger, SSP København og Københavns Politi.

Aktuel situation
København er overordnet set en tryg by, og udviklingen går generelt i den rigtige retning med faldende kriminalitet og stigende tryghed. Men København er stadig ikke på niveau med resten af landet.

Københavns Kommunes egen tryghedsundersøgelse måler hvert år, hvor utrygge københavnerne føler sig. Utrygheden har været faldende siden 2009, men ved den måling, som blev gennemført i slutningen af 2016 og starten af 2017 var utrygheden steget for første gang i syv år.

SSP Samarbejdet mellem skoler, socialforvaltning og politi.

42 % i Brønshøj-Husum har angivet, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes på gaden, på stier og i grønne områder. Andelen, der i Brønshøj-Husum har angivet utryghed ved disse tre forhold, er over gennemsnittet for København.

I 2016 blev der i Brønshøj-Husum anmeldt 1.393 tilfælde af borgervendt kriminalitet. Dette svarer til 31,4 anmeldelser pr. 1000 indbyggere, hvilket er færre end i 2009-2015. I hele København var der i 2016 82,7 anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

66 kommunale medarbejdere udførte i 2017 opsøgende gadeplansarbejde for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i København.

Mål for indsatsen
For at kunne følge op på om udviklingen i København går i den rigtige retning, i forhold til kriminalitet og tryghed, er der opstillet to overordnede mål og fire delmål med tilhørende indikatorer.

De overordnede mål er dels at øge trygheden, så andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag skal falde fra 9 % til under 5 %, dels at antallet af borgervendt kriminalitet skal falde frem til 2021 med ca. 10 %.

Sikker By styregruppen, der består af ledere fra alle forvaltninger, SSP København og Københavns Politi, skal have et kontinuerligt fokus på at sikre, at strategiens principper og mål realiseres i praksis.

Delmål – ”Sikker By”
• Færre københavnske unge begår kriminalitet
• Færre unge mellem 18 og 25 år begår alvorlig eller personfarlig kriminalitet
• Færre bandemedlemmer i København
• Færre lokalområder med tryghedsudfordringer

.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top