Endelig vedtagelse af lokalplanen for Lille Torv i Tingbjerg
Tingbjerg-07-18.jpg
Lokalplanen for Lille Torv er nu på plads, og et forslag til lokalplan for Store Torv i Tingbjerg er under politisk behandling. Begge lokalplaner skal muliggøre politikernes ønske om en større variation i beboersammensætningen og bidrage til at udvikle området til en mangfoldig, sammenhængende del af København. Foto: Kaj Bonne
Borgerrepræsentationen har den 1. februar vedtaget en lokalplan, der skal muliggøre opførelse af butikker og familieboliger i området nordøst for Ruten i Tingbjerg

Med vedtagelsen af Lokalplan ”Lille Torv, Tingbjerg” er der taget et stort skridt til at virkeliggøre gennemførelse af Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen i august 2015. Den kommende bygherre ønsker eksisterende bygninger nedrevet for at etablere nye ikke almene familieboliger samt et mere tidssvarende beboerlokale og butikscenter med blandt andet et Lidl-supermarked.

Det fuldt udbyggede område vil have et etageareal på 6.535 m2. Lokalplanforslaget har været i høring i april-juni 2017 og Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget syv henvendelser. I høringssvaret fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg, gør Lokaludvalget opmærksom på, at man generelt ikke støtter byfortætning i Brønshøj-Husum, men tager lokalplanen til efterretning, da der ikke er eksisterende boliger tæt på lokalplanområdet, og fordi højden på byggeriet begrænses til maksimalt 16 meter.

Lokaludvalget fremhæver vigtigheden af, at der er ledige parkeringspladser til rådighed, samt at området fremover betjenes af gode cykelforbindelser, veje og offentlig trafik for at holde butiksmiljøet levedygtigt.

Blandet boligmasse og tidssvarende butikscenter
Lokalplanen omfatter et såkaldt udsat byområde og skal understøtte Politik for Udsatte Byområder, vedtaget af Borgerrepræsentationen i juni 2017, ved blandt andet at muliggøre en mere blandet boligmasse i Tingbjerg.

Lokalplanen muliggør randbebyggelse med familieboliger og butikker, der varierer mellem 1-3 etager (ca. 4,0 m til maks. 16 m). Den nye bebyggelse skal indpasses i Tingbjergs bebyggelsesmønster med hensyn til områdets egenart, herunder materialevalg og udformning. Byggeriet placeres, hvor der i dag står 15 træer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet som ikke-bevaringsværdige.

Lokalplanen forudsætter, at nye træer plantes og sikrer mindst 30 genplantede eller nye træer på terræn og mindst 15 træer i taghaven ovenpå dagligvarebutikken.

I overensstemmelse med byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum muliggør lokalplanen nye boliger, som ikke bliver almene boliger, samt et mere tidssvarende butikscenter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top