– Vi klarer det selv
Tingbjerg-01-07-14.jpg
Alle byrums- og infrastrukturprojekter, landskabsprojekter og nybyggeriprojekter i Tingbjerg/Husum tager udgangspunkt i Byudviklingsstrategien for Tingbjerg/Husum som er besluttet i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation samt i boligorganisationerne fsb og SAB(KAB) i år 2015. Foto: Kaj Bonne
Statsministeren varslede nedrivninger af ghettoer i Danmark, men politikerne i Borgerrepræsentationen mener ikke, det gælder Tingbjerg og Gadelandet

Kort før jul offentliggjorde transport-, bygnings- og boligministeren en liste over ghettoområder i Danmark. Her figurerede Tingbjerg/Utterslevhuse med deres 6527 beboere og senest er også Gadelandet, som ligger blot 300 meter væk, føjet til listen.

Og ghettoerne var noget, der også optog statsminister Lars Løkke Rasmussen i hans nytårstale, da han blandt andet sagde: ”Vi droppe illusionen om, at parallelsamfund og ghettoer nok skal forsvinde, hvis vi bare giver tid. Det gør de ikke. Vi skal sætte et nyt mål om at afvikle ghettoerne helt. Nogle steder ved at bryde betonen op. Rive bygninger ned. Sprede indbyggerne og genhuse dem i forskellige områder”.

Plan for Tingbjerg og Gadelandet
Men beboerne i Tingbjerg og Gadelandet, kan tage det roligt. Den nye teknik-og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen(EL) mener, at statsministeren er på vildspor, hvis han tror, han kan løse problemerne alene med at rive almene boliger ned og genhuse beboerne andre steder.

-Det løser intet blot at flytte de mange mennesker, der er ramt af arbejdsløshed og sociale problemer til andre bydele. Vi skal tværtimod tage et større ansvar for at hjælpe mennesker i beskæftigelse og ud af deres sociale problemer. På samme måde skal vi f.eks. styrke folkeskoler og daginstitutioner i de dele af byen, hvor mange af eleverne har særlige udfordringer, siger hun.

Også Finn Rudaizky, der er tilbage i Borgerrepræsentationen og ordfører for DF i teknik-og miljøudvalget mener, at der skal fokuseres på andet end at fjerne beton.

-Jeg forestiller mig, at Københavns Kommune må i bedre dialog med beboerne i Tingbjerg med henblik på at forbedre kvaliteten af skoleuddannelse, at få et tiltrængt løft på det sociale område, at få flere unge i sunde fritidsinteresser, at skaffe folk i arbejde. En social forbedret indsats, bedre forståelse for hvad der skal til for at skabe en integration, hvor uddannelse og arbejde både forstås og opleves som vigtige kan godt tænkes i delvis kombination med nye former for bebyggelser. Men, jeg opfordrer til at de åbenbare problemer, som efter mange år, ikke er løst, bliver drøftet på fordragelig facon. Også mellem beboere og politikere. Skandalerenoveringerne i Tingbjerg, må have givet mange politikere en flov smag i munden, siger Finn Rudaizky.

Og der ligger også allerede en stor flot plan for Tingbjerg med blandet andet det nye kulturhus, en om- og tilbygning af Ruten med nye privatejede boliger, et plejecenter mm.

-Det er helt afgørende, at vi får løftet byens udsatte boligområder. De skal gøres mere attraktive ved at investere i bedre byrum og grønne områder, ligesom vi skal have bundet områderne bedre sammen med den omliggende by ved at investere i letbane, metro og gode cykelforbindelser. Nedrivning af velfungerende boliger ser jeg ikke noget behov for. Men både i Tingbjerg og andre af vores udsatte byområder er der utidssvarende boliger og butiksområder, som vi kan erstatte med blandede boligformer, der kan tiltrække eksempelvis studerende, ældre og børnefamilier, siger Ninna Hedeager Olsen.

Hvad skal konkret rives ned i Tingbjerg

– Der er pt. kun udarbejdet plangrundlag for nybyggeri på Store- og Lille Torv i Tingbjerg. Dette som erstatning for butiksarkaderne.

– Der arbejdes pt. med fortætning med nye boliger i Tingbjerg imellem de eksisterende blokke. Det vil i mindre omfang kunne medføre nedrivning af dele af eksisterende byggeri. Lokalplanarbejde herfor er endnu ikke igangsat.

– Der arbejdes ligeledes på at lave nye cykelstier, veje og letbaneforbindelse til Tingbjerg. Der er pt. ikke noget der tyder på at dette vil medføre nedføre nedrivning af bygninger, men det vil kunne blive nødvendigt.

– Der skal i kommende år udarbejdes en eller flere lokalplaner for Bystævneparken syd for Tingbjerg, der vil muliggøre nedrivning af de utidssvarende plejeboliger og opførsel af et blandet boligområde.

– Kommunen har pt. ikke kendskab til planer om nedrivning af bygninger i Husumgård/Gadelandet og ej heller i Voldparken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top