Udeforurening fra brændeovne
COLOURBOX5887699.jpg
Foto: Colourbox
Nye målinger bekræfter, at bydelens brændeovne bidrager markant til luftforureningen i boligområderne. Resultaterne præsenteres på et borgermøde den 24. januar

Det er flere gange dokumenteret af Det Nationale Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, at brændeovne kan forøge luftforureningen markant i villaområder. I deres forureningskortlægning af København fra 2015 blev Brønshøj-Husum udpeget som en ”hotspot” for forurening fra brændeovne.

I deres opfølgende undersøgelse fra 2017 konkluderes, at brændeovnene i København på en enkelt fyringssæson udleder lige så mange partikler, som al biltrafikken i byen udleder på et helt år og derved er den største kilde til luftforurening med fine partikler i København.

Målinger i HF Birkevang
På baggrund af disse undersøgelser iværksatte Brønshøj-Husum Lokaludvalg (som tidligere omtalt i avisen) en større lokal undersøgelse af både indeklimaforureningen og forureningen af udeluften fra brændeovne. I forureningsmålingerne af udeluften blev fokuseret på bydelens haveforeninger.

– En aften med vindstille vejr blev der målt ca. 10 gange så høj forurening i HF Birkevang, som der blev målt ved Frederikssundsvej ud for Bellahøjbadet. Forureningen svarer til forureningsniveauet på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden. Selv om partikler fra brændeovne muligvis er mindre skadelige end dieselpartikler, så er disse forureningsniveauer uacceptable i vores boligområder, siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver for Det Økologiske Råd.

– Selv om der måles høj forurening fra brændeovne, så er det gode ved brændeovne jo trods alt, at det er bydelens egne borgere der forurener. Derved er det også et problem vi kan løse lokalt i bydelen, og ikke noget udefrakommende som den gennemkørende trafik, siger Jens Christian Elle, Lokaludvalgets miljømedarbejder.

Miljøregnskab vedr. partikelforurening for en familie i Brønshøj-Husum. Det ses, at brændeovnen er den store kilde til familiens udledning af skadelig partikelforurening.
Illustration: Det Økologiske Råd

Brændeovnen som miljøsynder
Som led i måleprojektet blev desuden lavet miljøregnskab for en familie med en gammel brændeovn, hvor det blev beregnet, hvor stor en del af familiens partikeludledning, der kom fra brændeovn, bil, el og fjernvarme hvert år.

Her stod brændeovnen for 98,3 procent af familiens partikeludledning og var derved den store miljøsynder i forhold til sundhedsskadelig luftforurening. Men selv hvis familien skiftede til en helt ny brændeovn ville den forsat udgøre 88,5 procent af familiens miljøbelastning.
Partikelmålingerne er iværksat af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Målingerne præsenteres på et borgermøde den 24. januar i EnergiCenter Voldparken. Tilmelding af hensyn til forplejning på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Illustration: Det Økologiske Råd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top