Ja til antenner – nej til julelys
Vandtårn-20-22-16.jpg
Kirsten Møller, formand for Lokaludvalgets Kulturudvalg, har gennem flere år arbejdet for at det fredede vandtårn kan bruges til blandt andet kulturelle aktiviteter – og julebelysning. Her står hun på toppen af vandtårnet. Foto: Kaj Bonne
Slots- og Kulturstyrelsen værner om det fredede vandtårn – måske ikke helt konsekvent

De foregående tre år har der på det fredede vandtårn på Brønshøjvej i december været opsat lyskæder for at sprede lys og hygge i julemåneden, et initiativ rigtig mange har været glade for i en mørk tid. Det er Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der har stået bag belysning og finansiering, men i 2017 blev opgaven varetaget af Kulturhuset Pilegården med økonomisk støtte fra Lokaludvalget.

Da vandtårnet er fredet, skal Slots- og Kulturstyrelsen give tilladelse til opsætning af julebelysningen, og det blev også bevilget de første tre år, men da Kulturhuset Pilegården søgte om tilladelse til opsætningen af lyskæderne, var svaret et nej – der dog blev ændret til en tilladelse til betydeligt færre lyskæder samt at de små øksner, der var anvendt til fæstning af lyskæderne skulle fjernes i februar i år.

Dette ville betyde, at en eventuel opsætning af lyskæder de følgende år ville blive både dyrere og mere besværlig.

Nye mobilantenner skæmmer ikke
Mens Slots- og Kulturstyrelsen sagde nej til den hidtidige julebelysning og krævede små øksner fjernet, har den samme styrelse behandlet en ansøgning om udskiftning af tre mobilantenner, antenneforstærkere og bærerør. Uagtet de nye antenner er større end de tidligere, imødekom styrelsen i august 2017 ansøgningen med den begrundelse, at styrelsen blandt andet har vurderet, at den fredede bygnings bærende fredningsværdier i det ydre særligt knytter sig til de lodrette markeringer af facaden samt den upudsede betonoverflade med synlige støbeskel.

– Slots- og Kulturstyrelsen, vurderer, at opsætningen af tre nye og større mobilantenner ikke skæmmer fredningsværdierne – men det gør lyskæder som understøtter de lodrette markeringer af facaden og de synlige støbeskel. Vi må undre os over forvaltningspraksis og smagsdommerne i Slots- og Kulturstyrelsen. Vi der bor i området synes at de nye store mobilantenner skæmmer – lyskæderne derimod glæder og oplyser i den mørke tid, siger Kirsten Møller, der er formand for Lokaludvalgets Kulturudvalg.


Brønshøj Vandtårn med mobilantenner. Næste års julebelysning af vandtårnet planlægges udført, så der ikke kræves tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top