Fejring af talentfulde unge på Nørre Gymnasium
ATU_Diplom2018_foto4.jpg
Nørre G’s Show Band underholdt til festen på Mørkhøjvej. Foto: Mads Damgaard
Mens Danmark og erhvervslivet efterlyser dygtige unge og højt kvalificeret arbejdskraft, sidder der i gennemsnit 1-2 elever i hver gymnasieklasse, som søger ekstra faglige udfordringer

En ny undersøgelse foretaget af Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) Øst og analyseinstituttet YouGov tegner et billede af en gruppe unge, som har et kæmpe overskud både fagligt og menneskeligt, og for hvem læring stort set ikke kan blive udfordrende og svært nok, men som søger ekstra faglige udfordringer i et socialt fællesskab med andre talentfulde unge.

– Dansk erhvervsliv efterspørger dygtige og innovative unge, så vi har simpelthen ikke råd til at tabe talenterne på gulvet. For det er de talentfulde unge, som skal være med til at finde kuren mod kræft, udvikle innovative og banebrydende nye produkter og starte nye virksomheder og arbejdspladser op. Ligesom vi skal sørge for de svageste, er det vigtigt, at vi dyrker vores talenter, så de kan udnytte deres potentiale til gavn for os alle. Danmark skal leve af viden – også i fremtiden, fortæller sekretariatschef på ATU Øst, Ellen Smidt-Nielsen.

10 år med talentudvikling
Akademiet har en tæt tilknytning til Nørre Gymnasium på Mørkhøjvej og har nu eksisteret i 10 år, og dette blev fejret i sidste uge med en diplomoverrækkelse for knap 400 deltagere. Det var en festlig fejring af talenterne, hvor der blev sat fokus på 10 års erfaring med talentudvikling i samarbejde med gymnasier, universiteter, førerende forskere, opinionsledere og virksomheder.

Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen indledte aftenen med at takke de talentfulde unge for at dele ud af deres overskud, for deres videbegærlighed og deres store bidrag til fællesskabet. For deres uvurderlige medvirken til den fortsatte udvikling af ATU Østs program og for at stille deres tid og evner til rådighed for ATU Øst som frivillige, der hjælper med afholdelse af en lang række aktiviteter, informationsmøder og sociale arrangementer.

Blandt de øvrige talere var professor Lene Tanggaard, som understregede, at man ikke kommer langt med talent alene – det kræver flid, ihærdighed og vedholdenhed, mens sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen rundede aftenen af med at se frem mod de kommende år med talentudvikling, hvor ATU Øst blandt andet vil fortsætte væksten af Junior Talent og samtidig introducere et program til de talentfulde yngre elever i 6. og 7. klasserne.

Diplommodtagere fra Nørre G.
Aisha Omar Abdirahman Haji, Anh Thu Nguyen, Frederik Hageltorn Andersen, Frida Emilie Kragh Nielsen, Jonathan Blom, Mortada Nasir Shubbar, Regitze Grinder-Hansen og Sofie Amalie Paakjær.

Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen. Foto: Mads Damgaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top