Der er indbygget sikkerhedstid på Frederikssundsvej
Af centerchef Steffen Rasmussen, Teknik- og Miljøforvaltningen

Oluf Norup beskrev i forrige uges avis, at især ældre mennesker kan have svært ved at nå at krydse Frederikssundsvej ved Degnemose Allé/Bavnevangen, inden signalet skifter til rødt. Der er dog ingen grund til at frygte for trafiksikkerheden på stedet.
Alle lyssignaler i København er indrettet, så grønt lys betyder, at man må gå ud i fodgængerfeltet. Selv om signalet undervejs skifter til rødt, kan man roligt fortsætte frem til midterhellen eller fortovet på modsatte side af vejen. Der er nemlig indbygget en såkaldt sikkerhedstid, så man kan nå at krydse kørebanen, selvom der er blevet rødt lys. Sikkerhedstiden er den tid, der går, fra der bliver rødt lys i fodgængerfeltet, til den tværgående trafik får grønt lys. I krydset Frederikssundsvej/Degnemose Allé er sikkerhedstiden indstillet til 13 sekunder, før trafikken, der kører ad Frederikssundsvej, får grønt.
Når Oluf Norup oplever en usikkerhed ved overgangen i krydset, kan det muligvis skyldes, at vi for nylig har ændret indstillingerne af lyssignalet, sådan at der ikke længere er faste tider på, hvor ofte signalet skifter mellem rød og grøn. Det har vi gjort for at sikre, at busserne bedre kan komme frem på Frederikssundsvej og dermed undgå, at trafikken stopper helt til. I stedet for at have faste skiftetider, bliver lyssignalet nu styret efter den aktuelle trafiksituation via GPS-signaler.
Dette ændrer dog ikke på, at der fortsat er indbygget sikkerhedstid for fodgængerne, da vi altid i videst muligt omfang tager hensyn til de bløde trafikanter, når vi indretter byens lyskryds. Hvis man er langsomt gående, anbefaler vi dog, at man kun begynder at krydse vejen, når det lige er blevet grønt, så man har længst mulig tid til at komme over kørebanen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top