Bekymrende at Tingbjerg bliver fattigere
Af Jarl Feyling, Veksøvej 19, Brh.

Arbejdernes Erhvervsråd offentliggjorde i sidste uge (14.1.18) en undersøgelse, der viser, at København er blevet langt mere polariseret siden finanskrisen. Således er beboerne i nogle velhaverområder i blandt andet indre by og på Frederiksberg blevet 25-30 procent rigere siden finanskrisen. Imens er Tingbjergs beboere i samme periode blevet fattigere.
Tingbjerg er faktisk det fattigste sogn i hele København. Før finanskrisen tjente en beboer i Tingbjerg i gennemsnit 153.100 kroner om året, i dag er det tal 3.000 kr. lavere. Til sammenligning tjener beboerne i Københavns rigeste sogn nu i gennemsnit 409.000 kr. om året og har haft en stigning på 89.000 kr.
Resultatet er et langt mere opdelt København, hvor rige og fattiges børn ikke møder hinanden, hvor uligheden vokser, og hvor særligt Tingbjerg er blevet ramt hårdt af de negative konsekvenser.
En del af forklaringen på Tingbergs bundplacering er, at en alt for stor del af de voksne beboere ikke er i arbejde. Det er yderst problematisk, da børnene i Tingbjerg derfor i begrænset omgang bliver præsenteret for voksne i beskæftigelse, og i yderste konsekvens risikerer at ”arve” en lavindkomst status fra deres forældre. Det er et omfattende problem for både individ, bydel og det omkringliggende samfund.
Hvis Tingbjerg skal bryde den negative nedadgående spiral og sociale arv skal det blandt andet ske via en god lokal folkeskole, som løfter eleverne fagligt og socialt. Heldigvis virker det til, at Tingbjerg Skole her gør en positiv forskel. Elevernes karaktergennemsnit er nemlig steget markant siden 2008. Forhåbentlig har skolen mulighed for at forsætte den positive udvikling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top