Skoleelev fra Husum Skole til møde hos statsministeren
Gruppebillede.jpg
Statsminister Lars Løkke Rasmussen modtger resolutionen fra eleverne. Belinda Saciri står lige til højre for statsministeren. Foto: Presse
Ytringsfrihed, bedre indeklima, efteruddannelse af lærerne og en generelt bedre tone fra politikerne er nogle af de kernepunkter, danske skoleelever peger på som vigtige, hvis der skal skabes bedre trivsel i de danske skoler.

Det kom frem, da repræsentanter for UNICEFs Nationale Rettighedsråd før jul overrakte statsminister Lars Løkke Rasmussen en fælles elev-resolution om bedre trivsel i landets skoler. Resolutionen blev til på det store Børnetopmøde i FN Byen i København, hvor 300 elever, lærere og skoleledere fra alle Rettighedsskoler i Danmark deltog. De unge repræsentanter overleverede resolutionen med et udtrykt håb om, at elevernes råd vil påvirke regeringen og landets øvrige beslutningstagere.

Den fælles resolution blev i dag overrakt Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen af syv skoleelever og blandt dem var Belinda Saciri fra Husum Skole. – Børn har ret til at udtrykke sig. Og der skal lyttes til dem, og det, de siger, skal respekteres. Det var en stor oplevelse og faktisk hyggeligt at være hos statsministeren, siger Belinda.

Elevernes anbefalinger
De gode råd, opfordringer og anbefalinger i resolutionen handler om trivsel, ytringsfrihed, retten til at blive hørt og om mangfoldighed, diskrimination og hensynet til børn med særlige behov. Eleverne giver udtryk for, at det grundlæggende handler om at sikre, at alle har det godt med både kammerater og lærere. Det handler også om at sikre, at der er et godt indeklima i klasserne og efteruddannelse af lærerne.

Børnene oplever også, at læring og trivsel går hånd i hånd. Derfor skal trivsel have langt mere opmærksomhed, mener eleverne. De anbefaler eksempelvis, at der indføres faste pauser på 10 minutter mellem timerne eller i undervisningen. Der skal være mere tid til samtale i klasserne, og tid til klassemøder er også et stort ønske blandt de danske elever. De mener også, at skolens voksne skal være mere opmærksomme på, hvordan eleverne omgås hinanden i klassen og på skolen.

Belinda Saciri. Foto: presse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Brønshøj-Husum Avis
www.bha.dk
Top