Principielt ja til motorløb tre år mere
JN_1367.jpg
Copenhagen Historic Grand Prix afholdes i 2018 i weekenden den 4.-5. august. Foto: CHGP
Et beskedent flertal af politikerne på Rådhuset har sagt ja til motorløbet CHGP på Bellahøj til og med 2021

Det var med stemmerne 26 mod 24, at Borgerrepræsentation har besluttet at godkende en ny 3-årige aftale med Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) om motorløbet, der har været afholdt siden 2013 på og omkring Bellahøjmarken. Godkendelsen er principiel, da forvaltningen hvert år skal give en konkret arrangementstilladelse på baggrund af evaluering af løbet de tidligere år.

I mere end 20 år har Copenhagen Historic Grand Prix været en del af Københavns mange kultur- og sportsarrangementer. Den nuværende aftale med kommunen udløber efter arrangementet i 2018, og løbets udvikling har betydet, at der stilles nye krav til afholdelse af en så stor sportsbegivenhed, der allerede i 2017 tiltrak næsten 40.000 besøgende.

– Disse nye krav er vi parate til at løfte, udtaler selskabets adm. direktør, Jens Peter Lange. – Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde, som vi har med forvaltningen og beboerne i lokalområdet, hvor vi hele tiden ser på, hvordan evt. trafikale gener eller udfordringer i forbindelse med op- og nedtagning af den midlertidige bane kan reduceres yderligere, tilføjer han.

– Vi er vores rolle som gæster i Vanløse og på Bellahøj bevidst, og bruger mange kræfter og ressourcer på at arbejde sammen med det lokale erhvervs- og idrætsliv og på at sørge for, at også beboerne får en god oplevelse, slutter Jens Peter Lange.

Ikke udelt begejstring
I en såkaldt protokolbemærkning siger Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, at ”Partierne forudsætter i deres tilslutning til indstillingen, at forvaltningen fører et nøje tilsyn med, at arrangørerne overholder kravene opstillet i tilladelsen. Vi finder, at det bør tage betydeligt kortere tid end hhv. 11 dage og fem dage at sætte afspærringen op og pille den ned. Der bør ses på, om der kan gøres mere for at begrænse støjen. Der bør tages hensyn til, at naboers hverdag kan fungere. ”

Imod en fortsat afvikling af motorløbet stemte Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.

Også lokalt i bydelen er begejstringen for motorløbet og de miljømæssige konsekvenser stærkt delte. Det gælder både luftforureningen fra de mange, ikke just miljørigtige, køretøjer samt den støj, der for nogen er sød musik, men for andre er infernalsk larm, der forhindrer en normal tilværelse. Også de trafikale udfordringer i forbindelse med den omfattende afspærring af veje, vækker harme hos en del naboer til løbet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top