Naturplejen er i gang i Utterslev Mose
Utterslev-Mose-03-13-16.jpg
Foto: Kaj Bonne
Teknik- og Miljøforvaltningen er i fuld gang med at pleje naturen

Naturplejearbejdet er begyndt på de to øer i Østmosen, hvor formålet er at skabe bedre forhold for øernes fugle og forhindre, at øerne gror til med træer, buske og gyldenris.

På tre af mosens øvrige øer bliver en del af rørskoven også slået. Det er med til at forhindre, at træer og buske breder sig på øerne, og samtidig får øerne en blanding af slåede og ikke-slåede arealer. Det giver mulighed for, at flere forskellige slags fugle kan bygge reder på øerne. Både fugle, som yngler i åbne områder, og fugle, som yngler i tæt rørskov.

Når arbejdet er afsluttet, bliver de afskårne rør kørt væk fra mosen, og til næste år vil rørene så atter skyde fra deres rødder og danne en forynget rørskov.

I uge 49 starter arbejdet med at fjerne den høje jordvold langs kanten af to andre øer samt fjerne træer og gyldenris, som vokser på volden. Jordvoldene er dannet af slam fra kanalen, som blev lagt på øernes bredder under oprensningen af kanalerne for ca. 25 år siden.

Slammet er siden blevet til jord, hvor gyldenris og træer trives. Gyldenrisen og træerne skal fjernes, for ellers vil de sprede sig og forringe forholdene for de ynglende fugle. Også jorden fra voldene bliver kørt væk fra mosen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top