Høring om ”Store Torv” i Tingbjerg
Lokalplan.jpg
Forslag til lokalplan for ”Store Torv” er sendt i offentlig høring fra den 15. december til den 9. februar. Borgermøde forventes afholdt den 23. januar

Næste skridt i en omfattende byudvikling langs hoved­strøg­et Ruten i Tingbjerg er taget af Borgerrepræsentationen, der har godkendt et forslag til lokalplan for ”Store Torv, Tingbjerg” med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Forslaget lægges på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt”, hvor kommentarer og indsigelser også kan lægges og ses.

Efter høringsperioden vil Teknik- og Miljøforvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på denne baggrund udarbejde en indstilling til endelig politisk vedtagelse af lokalplanen. Den politiske behandling i Borgerrepræsentationen af et gennemarbejdet forslag til lokalplanen forventes at finde sted midt i 2018.

Forslagets indhold
Baggrunden for forslaget til lokalplan er en allerede politisk vedtaget byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum. Strategien er udarbejdet i samarbejde med to boligorganisationer, og formålet er at løfte Tingbjerg fra at være et udsat boligområde til at være et attraktivt og varieret byområde samt at skabe muligheder for en bymæssig fortætning omkring Ruten.

Boligselskaberne ønsker på den baggrund det eksisterende butikscenter og bibliotek på Store Torv nedrevet og derefter etableret nye tidssvarende bygninger til boliger, serviceerhverv, plejecenter og daginstitution.
I forslaget til lokalplan foreslås det, at nybyggeriet placeres i en randbebyggelse ud til Ruten, Midtfløjene, Langhusvej og Skolesiden i højst 20 meters højde. Der stilles ikke krav om, at boligerne skal være almene boliger, da det er et politisk ønske at skabe varierede bolig- og ejerformer. I forvejen er næsten hele bebyggelsen i Tingbjerg almene boliger.

Behandling i Lokaludvalget
I en intern høring har Brønshøj-Husum Lokaludvalg udtalt, at der bør etableres flere veje til og fra området, samt at stisystemet bør udbygges og at fortætningen af området skal understøttes af god offentlig transport.

Lokaludvalget mener endvidere, at nybyggeriet bør holdes i tre etager som det eksisterende byggeri samt peger på understøttelse af mulighederne for etablering af seniorbofællesskaber i almennyttigt regi samt etablering af et moderne lægefagligt hus.

Ved behandlingen i Borgerrepræsentationen blev ønsket om mulighederne for seniorbofællesskaber imødekommet af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF, der afgav følgende protokolbemærkning, der blev tilsluttet af Venstre: ”Forvaltningen skal i det videre arbejde planlægge for og med et alment seniorbofællesskab i Tingbjerg, således at en sådan kan vedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.”

I høringsperioden vil Brønshøj-Husum Lokaludvalg igen arbejde med forslaget til lokalplanen, og bl.a. på baggrund af det offentlige borgermøde indsende sine bemærkninger til forslaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top