Afvisning af ønske om fodgængerfelt
Brønshøjvej-02-47-17.jpg
Utryghed er åbenbart ikke nok til et fodgængerfelt. Nu må Lokaludvalget overveje, om ønsket skal fremsættes politisk. Foto: Kaj Bonne
Forvaltningen har ingen planer om at efterkomme Lokaludvalgets ønske om fodgængerfelt ved Pilegården

Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedtog på sit møde i november, at der etableres fodgængerovergang på Brønshøjvej ved nr. 17 ved Kulturhuset Pilegården. I henvendelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen skriver Lokaludvalget blandt andet, at bus 2A har stoppested i umiddelbar nærhed, og mange ældre og børn kommer med bussen for at deltage i aktiviteter i Kulturhuset Pilegården samt i forhuset, der bl.a. rummer tandreguleringsklinik, Borgercenter Børn og Unge, Ungerådgivningen samt Familierådgivningen.

Endvidere peges på, at der på samme adresse endvidere ligger ”Rollespilfabrikken” med mange børn og unge samt et dagcenter for psykisk udviklingshæmmede samt at en del af grunden omkring Pilegården yderligere anvendes af spejderne fra Bellahøj 21st Barking.

Subsidiært bliver forvaltningen anmodet om at overveje andre foranstaltninger, der vil gøre krydsning af Brønshøjvej mere sikker og tryg det nævnte sted.

Endnu ingen uheld på stedet
Forvaltningen, ved Center for Trafik og Byliv, har svaret, at de godt forstår Lokaludvalgets ønske ud fra de mange brugere af Pilegården mm. Det får dog ikke forvaltningen til at imødekomme ønsket om et fodgængerfelt.

– Vi får en del henvendelser om steder, hvor byens trafikanter føler sig utrygge. Når vi undersøger sagen nærmere, viser det sig ofte, at der ikke er registreret ulykker. Selv når vi går 10 år tilbage viser uheldsstatistikken ikke uheld med fodgængere på denne del af Brønshøjvej. Så utryghed gør ikke i sig selv et sted usikkert eller farligt. Utryghed gør derimod, at vi som trafikanter er ekstra opmærksomme, og netop opmærksomhed er helt afgørende, når ulykker skal undgås, siger forvaltningen i sit svar.

Forvaltningen understreger dog, meget betryggende, at det ikke skal forstås sådan, at kommunen bestræber sig på at gøre veje mere utrygge.

Brønshøjvej er inden for de seneste år bygget om og har gennemgået en trafiksanering, der indebærer cykelbaner/stier, parkeringsbaner, et smallere profil for bilisterne og en tvivlsom fartdæmpning med bump.

Center for Trafik og Byliv har således ingen planer om at etablere fodgængerfelt eller andre løsninger ved Pilegården og henviser til, at det omkring 50 m nord for Pilegården er muligt som fodgænger at krydse vejen ad to gange og stå i læ af midterhellen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top