Spørgsmål til partierne
Valgkort.jpg
Foto: Colourbox
Op til kommunal- og regionsrådsvalget stiller Brønshøj-Husum Avis spørgsmål til de politiske partier om, hvilke initiativer partiet agter at tage med specifik relevans for bydelen. I denne uge har vi stillet Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten følgende spørgsmål: Hvilke initiativer agter du/dit part at tage for at gøre bydelen Brønshøj-Husum til en endnu bedre bydel at bo og færdes i?

Op til kommunal- og regionsrådsvalget stiller Brønshøj-Husum Avis spørgsmål til de politiske partier om, hvilke initiativer partiet agter at tage med specifik relevans for bydelen. I denne uge har vi stillet Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten følgende spørgsmål:

Hvilke initiativer agter du/dit part at tage for at gøre bydelen Brønshøj-Husum til en endnu bedre bydel at bo og færdes i?

Ønsker for Brønshøj-Husum

Af Henrik Svendsen, Borgerrepræsentant, Børne- og Ungdomsudvalget, Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti ønsker, at Brønshøj-Husum bliver en mere tryg og sikker bydel. Vi vil medvirke til etablering af nødvendige tryghedsskabende tiltag, herunder videoovervågning, vagtordninger på udvalgte institutioner og en styrket politiindsats.

Vi vil ligeledes medvirke til at understøtte relevante fritidsaktiviteter og tilbud udviklet i samarbejde med byens klub- og foreningsliv med henblik på at forebygge kriminalitet. Som barn og ung tilbragte jeg mange spændende og udbytterige timer i FDF K25 Brønshøj og i den lokale håndboldklub, Stadion, og senere i Brønshøj Judoklub.

Dansk Folkeparti tror på, at en sund klub- og foreningskultur har mange positive afledte effekter. Utterslev Mose er et helt unikt blåt og grønt naturområde, der kalder på mere investering i respekt for naturen og de mange forskellige interesser i mosen. DF vil arbejde for en renere mose og flere muligheder for naturoplevelser i området til gavn for alle bydelens borgere.

Som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget på Københavns Rådhus har jeg ved flere lejligheder besøgt EnergiCenter Voldparken, der med lokaludvalgets støtte er blevet et spændende kraftcenter, som i min optik kan blive endnu vigtigere aktør i forhold til sundhedsfremmende tiltag i bydelen. Herunder en aktør til bekæmpelse af stress og ensomhed.

Den offentlige transport i Brønshøj-Husum skal forbedres og udbygges, gerne med en metroforbindelse.

For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at skolerne åbner sig mod erhvervslivet og foreningslivet. Vi vil gerne støtte lokale kræfter i at etablere en folkeskole med en stærk musikprofil.

Med midler i budget 2018 til genopretning af Bellahøj Friluftsscene håber DF, at der bliver skabt grobund for flere spændende kulturarrangementer omkring Degnemosen, og vi tror og håber på, at stedet kan blive et vigtigt samlingspunkt for bydelens borgere.

Mere tryghed, metro, kultur og sport til Brønshøj-Husum

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), spidskandidat for Venstre

Fra Brønshøj Vandtårn kan man se ud over villakvartererne og de grønne områder. Det er et skønt sted, som vi kan gøre endnu mere attraktivt. I Venstre arbejder vi for mere kultur, sport, tryghed og metro til bydelen.

En god by har gode kulturtilbud. Derfor skal Vandtårnet gøres klar til at huse arrangementer, ligesom vi skal støtte de lokale spillesteder i at afholde flere koncerter. Vi vil gøre op med de årelange ventelister for de børn, som gerne vil gå til gymnastik, svømning og fodbold i Brønshøj-Husum.

Børnene skal kunne udfolde sig aktivt, og her kunne kapaciteten i Energicenter Voldparken udnyttes bedre end i dag. Det er glædeligt, at der kommer en ny idrætssal på Bellahøj Skole, men det er langt fra nok. Vi skal også have trygheden tilbage omkring idrætshallerne, så brugerne igen vil benytte de haltider, som ligger om aftenen. Det kunne fx ske ved at genindføre hal-vagterne.

Trygheden skal ikke kun findes ved idrætstilbuddene. Den skal være i hele bydelen, men det halter. Politiet skal være mere synligt, derfor ønsker Venstre et civilt by-politikorps, som kan sættes ind, når borgerne klager over utryghed, hærgende og hashrygende grupperinger, der trænger ind i private gårde og larmer. Beboerne skal ikke generes af hash-salg og udendørsfester.

For at komme nemmere rundt i byen, skal vi have en effektiv offentlig transport. Her finder Venstre det naturligt at satse på flere og bedre metroforbindelser. Den skal føres til Brønshøj, så vi får bundet Brønshøj godt sammen med det øvrige København.

Borgernes engagement er afgørende

Af overborgmester Frank Jensen, Socialdemokratiet

Brønshøj-Husum er en af Københavns mest spændende bydele, hvor mennesker med vidt forskellige historier og kulturer bor sammen og hvor der er natur, moser og beton, højhuse og villaer i samme kvarter. Omgivelserne er på plads.

Derfor glædede det mig at se, hvor mange borgere i Brønshøj-Husum, der kom på banen, da lokaludvalget holdt dialogmøder og borgerpaneler i forbindelse med helhedsplanen fra i år. Kommunen kan gøre nok så meget, men det er i sidste ende borgerne og jeres engagement, der kan skabe den bydel, I ønsker. Vi er i gang med at skabe rammerne:

Brønshøj-Husum kan blive en endnu bedre bydel, end den er i dag. I de kommende år bliver Bellahøj Friluftsscene renoveret. Husum Boldklub får et nyt klubhus, så den kan fortsætte den sportslige udvikling og nå op på niveau med Hvepsene.

En helhedsplan for Bystævneparken er på tegnebrættet og skal realiseres i de kommende år. Mod nord, i Tingbjerg, kommer der bedre cykelforhold, et kulturhus og kunstgræsbaner til boldspil om vinteren. Kvarteret får også et løft ved renovering af pladsen foran Tingbjerg Skole. Brønshøj-Husum skal være en bydel, der hænger sammen på begge sider af Frederikssundsvej.

I næste periode vil vi arbejde for at få bygget et ordentligt klubhus til cricket og andre sportsgrene i Tingbjerg. Naturdiversiteten i Utterslev Mose skal sikres og forbedres – det skal blandt andet ske ved at vi i samarbejde med lokaludvalget arbejder for at etablere et bynaturcenter ved Energicenter Voldparken.

Der er ikke modtaget svar fra Enhedslisten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top