Rødt flertal på Efterslægten
Overborgmester Frank Jensen kan formentlig blive siddende solidt i stolen de kommende fire år – i hvert fald hvis det står til kursisterne på HF-Centret Efterslægten


I tirsdags var der vælgermøde med over 400 deltagere og efterfølgende prøveafstemning. Fem paneldeltagere deltog i valgmødet, nemlig Annika Smidt (SF), Karen Melchior (Radikale), Jens Kindberg (Konservative), Fanny Boholm (Alternativet) og Jens-Kristian Lütken (Venstre). De stiller alle op til Borgerrepræsentationen, og alle står højt på deres lister med gode muligheder for at blive valgt. Med den unge statskundskabsstuderende, Ninna Rønberg, som kyndig og myndig moderator blev det en formiddag med spændende indlæg og mange gode spørgsmål fra de fremmødte unge vælgere.
Inden mødet gik i gang, viste en elektronisk afstemning at 18 % af tilhørerne ikke vidste, hvad de skulle stemme ved valget, og hele 28 % svarede nej til spørgsmålet, om de var interesserede i kommunalpolitik. Men disse tal fik vælgermødet skubbet godt og grundigt til.
Men først skulle kandidaterne præsentere deres mærkesager. Jens-Kristian Lütken (V) talte blandt andet for flere ejerlejligheder og mindre kommunal indblanding, Karen Melchior (R) slog på tromme for mere kommunal åbenhed og talte for bedre digitale kompetencer til skoleeleverne, og Fanny Boholm (Alt) ridsede den grønne dagsorden op som et led i partiets nye politiske kultur. Jens Kindberg (K) ville gerne af med de rigide regler på boligmarkedet, så han kunne komme til at bygge endnu flere boliger, og endelig fangede Annika Smidt (SF) salens opmærksomhed ved at tale om gratis psykologhjælp til stressede unge og ungdomsboliger, der er til at betale.
Mange andre emner blev berørt, og specielt omkring emnerne uddannelse til alle unge, psykologhjælp og ungdomsboliger var der overraskende stor enighed blandt de fem partiers repræsentanter. På et enkelt tidspunkt måtte rektor Anne Frausing dog bryde ind i debatten for at rette en misforståelse i salen, da hun med syvtommersøm fastslog at ”HF åbner alle døre, til alle videregående uddannelser.”
Afslutningsvis forsøgte en spørger at få politikerne til at svare konkret på spørgsmålet om, hvad billige boliger må koste. Kun Fanny Broholm og Karen Melchior var med på at svare konkret med bud på henholdsvis 3.500 – 4.000 kr. og 2. – 3.000 kr.

Afstemning
Valgmødet endte med endnu en elektronisk afstemning, og her var den mest markante ændring efter de 1½ times debat den glædelige, at andelen, der ikke vidste, hvad eller om de skulle stemme, var faldet fra 19 % til 5 %. Den store højdespringer var Socialistisk Folkeparti, hvis tilslutning i salen steg fra 9 til 23 % i løbet af mødet. Dermed var SF prøvevalgets topscorer, og hvis Efterslægtens unge vælgere skulle bestemme sammensætningen af Københavns Borgerrepræsentation, ville der være et solidt rødt flertal (66 %) på Københavns Rådhus de næste fire år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top